2017

У збірнику представлені наукові праці з актуальних проблем побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Статті

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНОК-БАГАТОБОРОК PDF
А. БАРДІС, Т.П. РИБАЛЬЧЕНКО, Я. Б. КРАЙНИК 7-11
КОМПЬЮТЕРНОЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИОКАРДА ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ PDF
П.И. БЕГУН, Е.А. ИЕВЛЕВА, Э. МБАЗУМУТИМА 12-17
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВЕТЕРАНІВ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ PDF
В.В. ГОРІНА 18-22
ПЕРЕВАГИ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
А.М. ЄФРЕМЕНКО, І.М. АБРАМОВА, Я.Б. КРАЙНИК 23-26
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ PDF
О.И. КАМАЕВ, Т.В. СИДОРОВА 27-29
ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БІГУ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ МАКРОЦИКЛІ PDF
С.І. КАРАУЛОВА 30-32
УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЮНИХ БІАТЛОНІСТІВ 14-15 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ PDF
С. М. КОТЛЯР, В.В. ЛИФАРЬ 33-38
УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ PDF
С. М. КОТЛЯР, О.В. МОІСЕЄНКО 39-43
СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРИБУНОК У ВИСОТУ PDF
Т. ЛЕОНОВА, Т.П. РИБАЛЬЧЕНКО, Я. Б. КРАЙНИК 44-48
ЗМІНА РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ PDF
О.Ю. НАСОНКІНА 49-53
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ В СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ PDF
В.М. ОСІПОВ 54-58
ДИНАМИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК ПРИ ПРОПЛЫВАНИИ ДИСТАНЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ СПОСОБОМ БАТТЕРФЛЯЙ PDF
О. А. ПИЛИПКО 59-64
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПЛОВЦОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫСТУПАЮЩИХ НА ДИСТАНЦИИ 50 МЕТРОВ БАТТЕРФЛЯЙ PDF
Е.В. ПОЛИТЬКО 65-70
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ КИСНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОК 17-19 РОКІВ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛУ PDF
М.С. ПРУДНІКОВА 71-75
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
В.О. РОЖКОВ, Л.Є. ШЕСТЕРОВА 76-80
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ-КРОЛИСТОВ PDF
Ю.В. СЕДЛЯР 81-86
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ ВОДНОЙ РЕКРЕАЦИИ PDF
К.Г. ТОМИЛИН 87-93
ОТБОР В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ БИАТЛОНА PDF
А.Н. ТОПОРКОВ, К.В. БУТЕНКО 94-98
ПОКАЗНИКИ ВІДЧУТТЯ РИТМУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ДЛЯ ВІДБОРУ У ЦИКЛІЧНІ ВИДИ СПОРТУ PDF
Н.Г. ЧЕКМАРЬОВА, В.А. ХАДЖИНОВ 99-103
МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ PDF
Л.В. ШЕЙКО, Н.М. БАЛАМУТОВА 104-109
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН – БЕГУНОВ НА 200 м ФИНАЛИСТОВ XI – XXXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР PDF
Л.Е. ШЕСТЕРОВА, Т.Н. ШУТЕЕВА 110-115
WYKORZYSTANIE METODY T.L. SATY’EGO AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) DO OPRACOWANIA MODELU SZKOLENIA CHODZIARZY W MEZOCYKLU BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA STARTOWEGO PDF
GRZEGORZ SUDOŁ, EDWARD MLECZKO, WIKTOR ADAMUS 116-136
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА У ТАЕКВОНДО PDF
Н.Л. БОЧКОВА 137-141
ПОДВОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД СПОРТИТВНОГО ТУРИЗМА PDF
А.Я. БУЛАШЕВ, В.В. ЕФИМЕНКО 142-147
ПОРЯДОК НАВЧАННЯ ПРОХОДЖЕННЮ ТЕХНІЧНИХ ЕТАПІВ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ НА ПЕРШОМУ РОЦІ НАВЧАННЯ PDF
Т.І. ГРИНЬОВА 148-151
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ PDF
Л.В. ЗУБЧЕНКО 152-156
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В АЛЬПИНИЗМЕ PDF
А.С. КИЙКО 157-160
АКТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ХРЕБТА ЮНИХ АКРОБАТІВ PDF
Ю.А МАКСИМОВА, В.Д. ДЕНИСЕНКО, В.А. ПАСТУХОВА, М.М. ФІЛІППОВ 161-166
РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ PDF
К.В. МУЛИК, Л.Ю. БЕЗРОДНА 167-171
ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ PDF
К.В. МУЛИК, ЛЮ ЦЗЕ 172-177
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
В.О. ПАВЛЕНКО 178-183
ЗМІНИ В СИСТЕМІ ДИХАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОБМІНІ У БОРЦІВ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО СЕРЕДНЬОГІР’Я PDF
В.І. ПОРТНІЧЕНКО, В.М. ІЛЬЇН, М.М. ФІЛІППОВ 184-191
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ 13-14 РОКІВ ЗАСОБАМИ МАУНТИНБАЙКУ PDF
Г.М. ПУТЯТІНА, Т.І. ДОРОФЄЄВА 192-196
ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НА ТЕХНІКУ ЛИЖНИХ ХОДІВ СТУДЕНТІВ ВНЗ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯС З УРАХУВАННЯМ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Т.В. СИДОРОВА 197-203
ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МОТОКРОССМЕНОВ С СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ PDF
М.А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 204-207
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АКРОБАТИЧНИХ ВПРАВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОТОЦИКЛІСТІВ PDF
В.В. ШИШКА 208-218