Редакційний штат

Міжнародна редакційна колегія

 1. С.Д. Максименко, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (головний редактор), Київ, Україна, Україна
 2. А.М. Грись, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 3. Л.О. Кондратенко, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 4. О.М. Корніяка, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 5. Л.М. Литвинчук, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 6. І.О. Фурманов, доктор психологічних наук, професор, Білоруський державний університет (Республіка Білорусь)
 7. Т.О. Піроженко, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 8. Л.З. Сердюк, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
 9. Ліана Онуфрієва, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
 10. Н.В. Бахмат, доктор педагогічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна
 11. Н.О. Михальчук, доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна
 12. В.І. Шебанова, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології, Херсон, Україна
 13. І.В. Ващенко, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 14. О.В. Дробот, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, Національний авіаційний університет, Київ, Україна
 15. В.Є. Луньов, кандидат психологічних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
 16. Ева Лодиговська, доктор соціальних наук (у галузі психології), кафедра клінічної психології і психопрофілактики, Інститут психології, Щецинський Університет (Республіка Польща)
 17. Магдалена Хенч, доктор соціальних наук (у галузі психології), кафедра клінічної психології і психопрофілактики, Інститут психології, Щецинський Університет (Республіка Польща)
 18. Радольфо Суарез Ортега, доктор філософії в психології, професор (Колумбія)
 19. Тамара Говорун, доктор психологічних наук, профессор (Індія)
 20. Олена Медведська, кандидат психологічних наук, доцент, Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь)

Міжнародна наукова рада

 1. Беата Пєхота, доктор педагогічних наук, кафедра педагогіки, Державна Вища школа заводова ім. С. Пігонія у м. Кросно (Республіка Польща)
 2. Данута Мажец, професор, доктор габілітований, Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
 3. Марек Палюх, професор надзвичайний, доктор габілітований гуманітарних наук, Жешівський університет (Республіка Польща)
 4. Беата Балогова, професор, доктор габілітований, Пряшівський університет (Словацька Республіка)
 5. Аліса Петрасова, доцент, Пряшівський університет (Словацька Республіка)
 6. Альфред Прітц, професор, доктор з психології та педагогіки, ректор університету імені Зігмунда Фрейда (Австрійська Республіка)
 7. Антон Фабіан, професор, доктор габілітований, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словацька Республіка)
 8. Юрай Штенцл, доктор наук, доцент, Вища школа охорони здоров’я та соціальної роботи св. Елизавети, м. Братислава (Словацька Республіка)
 9. Е.З. Івашкевич, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології та психодіагностики, Рівненський державний гуманітарний університет (Україна)
 10. В.І. Луговий, перший віце-президент НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 11. Н.І. Тавровецька, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології, Херсонський державний університет (Україна)
 12. Т.С. Яценко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна)
 13. Уршуля Груца-Мьонсік, доктор педагогічних наук, ад’юнкт, Жешівський університет (Республіка Польща)