Редакційний штат

Головний редактор

Максименко Сергiй Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0002-3592-4196, Web of Science ResearcherID: AAC-3521-2019, Scopus AuthorID: 57204834021.
 
Вiдповiдальний редактор

Ліана Анатоліївна Онуфрієва, доктор психологічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна; https://orcid.org/0000-0003-2442-4601, Web of Science ResearcherID: R-5598-2018, Scopus AuthorID: 57214601047 .

Міжнародна науково-редакційна колегія

Магдалена Хенч (заступник головного редактора), доктор соціальних наук (у галузі психології), кафедра клінічної психології і психопрофілактики, Інститут психології, Щецинський Університет (Республіка Польща); https://orcid.org/0000-0001-8666-4905, Web of Science ResearcherID: D-7928-2019, Scopus AuthorID: 56135360900 .

Інгріда Баранаускінє, доктор соціальних наук (педагогіка), професор, Факультет Наук про здоров’я, кафедра соціальної роботи, Клайпедський університет, м. Клайпеда, Литва; https://orcid.org/0000-0002-2011-7957, Web of Science ResearcherID: AAC-5661-2019, Scopus AuthorID: 55487057200

Паліт Менджушрі, доктор філософії в галузі психології, Всесвітній університет імені О. П. Джиндал, Сонепат (Індія); https://orcid.org/0000-0003-2810-9115, Scopus AuthorID: 36101480200

Люда Радзівічєнє, доктор соціальних наук, професор, Шауляйський університет, м. Шауляй, Литва; https://orcid.org/0000-0001-8468-3176, Web of Science ResearcherID: AAD-1033-2019, Scopus AuthorID: 56495203000 .

Наталія Валеріївна Бахмат, доктор педагогічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна; https://orcid.org/0000-0001-6248-8468, Web of Science ResearcherID: R-2499-2018, Scopus AuthorID: 57200174193 .

Ольга Вячеславівна Дробот, доктор психологічних наук, професор, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0001-5999-7632, Web of Science ResearcherID: E-8071-2016, Scopus AuthorID: 24479695900.

Олена Євгенівна Фальова, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна; https://orcid.org/0000-0001-5983-0090, Web of Science ResearcherID: AAC-8791-2019, Scopus AuthorID: 57193322746 .

Максим Євгенович Жидко, кандидат психологічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна; https://orcid.org/0000-0003-1181-4774, Web of Science ResearcherID: E-8071-2016, Scopus AuthorID: 57203141513.

Ольга Миколаївна Корніяка, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0003-1471-9238, Web of Science ResearcherID: E-8071-2016.

Едуард Зенонович Івашкевич, доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна; https://orcid.org/0000-0003-0376-4615, Web of Science ResearcherID: V-8872-2018, Scopus AuthorID: 57216880484.

Наталія Олександрівна Михальчук, доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна; https://orcid.org/0000-0003-0492-9450, Web of Science ResearcherID: A-9440-2019, Scopus AuthorID: 57214227898.

Ева Лодиговська, доктор соціальних наук (у галузі психології), Інститут психології, Щецинський Університет (Республіка Польща); https://orcid.org/0000-0002-5649-3890, Web of Science ResearcherID: S-4645-2017; T-6069-2017, Scopus AuthorID: 17342338600.

Людмила Захарівна Сердюк, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0001-8301-4034, Web of Science ResearcherID: G-4410-2018, Scopus AuthorID: 57217046806.

Ернест Едуардович Івашкевич, кандидат психологічних наук, викладач, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна; https://orcid.org/0000-0001-7219-1086, Web of Science ResearcherID: F-3865-2019, Scopus AuthorID: 57216880485.

Тамара Олександрівна Піроженко, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0001-9822-4819.

Леся Михайлівна Литвинчук, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна; https://orcid.org/0000-0002-5085-4499, Web of Science ResearcherID: G-4715-2018, Scopus AuthorID: 57215611355.

Анджей Шабацюк, доктор філософії, доцент, Інститут політології та міжнародних зв’язків, Католицький університет Любліна імені Іоанна Павла ІІ, Республіка Польща; https://orcid.org/0000-0003-3413-7454, Scopus AuthorID: 57202466617.

Антоніна Михайлівна Грись, доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна; https://orcid.org/0000-0002-0153-2303, Web of Science ResearcherID: G-4682-2018, Scopus AuthorID: 57220177701.