Індексація

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.)

ICV 2013: 5.68
ICV 2014: 39.96
ICV 2015: 65.56
ICV 2016: 62.05
ICV 2017: 74.05
ICV 2018: 74.05
ICV 2019: 89.82
ICV 2020: 92.89
ICV 2021: 100.00
ICV 2022: 100.00

GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.),

CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.),

RESEARCH BIBLE (з 2016 р.),

ERIH PLUS (з 2016 р.),

OAJI (з 2016),

WORLD CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018).