DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.163-173

Дослідження ціннісної рефлексії у педагогів

Л. В. Клочек

Анотація


У статті презентовано результати теоретичного й емпіричного дослідження ціннісної рефлексії як одного з психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Зазначено, що механізм ціннісної рефлексії запускає процеси, що відбуваються у ціннісній самосвідомості педагога. З’ясовано, що ціннісна рефлексія відбувається на особистісному, професійному і соціальному рівнях. Доведено, що особистісна рефлексія призводить до нового розуміння вчителем себе як носія певних цінностей, які є складовими його самосвідомості; професійна рефлексія здійснюється у напрямку аналізу вчителем своїх професійних якостей, здібностей і потенціалу, вчитель переосмислює змістовні параметри професійної самосвідомості; соціальна рефлексія педагога дає змогу проаналізувати і переосмислити якість його ставлення до учнів, дотримання у цьому процесі моральних норм. Емпіричне дослідження механізму ціннісної рефлексії встановило, що більшою мірою він розвинений у досвідчених учителів, педагогічний стаж яких перевищує 21 рік, і забезпечує взаємодію з учнями на засадах соціальної справедливості. Наголошено, що педагоги цієї категорії та вчителі зі стажем від 6 до 20 років, порівняно з молодшими колегами, більш усвідомлено ставляться до своїх стосунків з учнями, аналізують, наскільки вони слідують гуманним принципам і моральним нормам у педагогічній взаємодії та виявляють ціннісне ставлення до учнів і ціннісне самоставлення. Виявлено, що у молодих учителів, які працюють у школі не більше 5 років, механізм ціннісної рефлексії не запускає повною мірою регуляцію процесу самопізнання, а тому не створює бази для домінування позитивного тла для здійснення соціально справедливих дій щодо учнів.


Ключові слова


соціальна справедливість; психологічний механізм; ціннісна рефлексія; самосвідомість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / Галина Михайловна Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – 365 с.

Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи : монографія / Ірина Сергіївна Булах. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 340 с.

Волошина В. В. Психологічні технології підготовки майбутніх психологів : монографія / Валентина Віталіївна Волошина. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 391 с.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.

Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности : монография / Мадрудин Шамсудинович Магомед-Эминов. – М. : Психоаналитическая ассоциация, 1998. – 496 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер, 1998. – 705 с.

Франкл В. Доктор и душа / Виктор Франкл ; пер. с англ. А. А. Бореева. – СПб. : Ювента, 1997. – 285 с.

Худякова Н. Л. Аксиологические основы поведения человека / Наталья Леонидовна Худякова. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. – 109 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.