DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%p

Ідентичність особистості як базова структура нормалізації харчової поведінки

В.І. Шебанова

Анотація


У статті розглянуто особистісну ідентичність як утворення тілесності та досліджується питання про можливість її трансформації. Представлено етапи порушених циклів харчової поведінки у випадках анорексії, булімії, ожиріння, психогенного переїдання. Розглянуто необхідність трансформації смислів як «процесу схуднення», так і психологічних смислів їжі, смислів подолання труднощів, смислу свого «теперішнього» буття при розладах харчової поведінки. Зроблено висновок, що негативний тілесний досвід, зокрема, реальна або уявна надмірна вага на тлі хронічної невдоволеності власною вагою переживається особистістю як травмуюча ситуація, що супроводжується кризою ідентичності, яка характеризується рольовим зсувом, порушеннями відчуття самототожності та смислових аспектів самовизначення. Крім цього, спостерігається порушення часових аспектів ідентичності особистості,що характеризується наступними проявами: звуженням часової перспективи та сфер мотивації («відсутністю позитиву в майбутньому», «відсутністю майбутнього», «уявленнями ірреального майбутнього»); переоцінюванням та переосмислюванням значимих життєвих ситуацій з погляду реальної травмуючої ситуації, що призводить до нового етапу життя, знаходження іншої (нової) ідентичності на основі інших (нових) смислів, зміни життєвих стратегій, у т.ч. змінюванні стратегій самопрезентації; хворі з розладами харчової поведінки, в основному, фіксовані на подіях найближчого часу, які пов’язані з темою «їжі», «зниження ваги», «моделювання тіла», «відношення до тіла» та ін.


Ключові слова


ідентичність; тілесність; трансформації смислів; харчова поведінка; негативний тілесний досвід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова К.А. Время личности и время жизни /

К.А. Абульханова, Т.Н. Березина. – СПб. : Алетейя, 2001. –

с.

Андреева Г.М. Социальная психология сегодня: поиски и

размышления / Г.М. Андреева; ред. О.В. Краснова. – М. :

НОУ ВПО МПСИ, 2009. – 160 с.

Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма

и когнитивной психологии / Н.В. Антонова // Вопр. психологии. – 1996. – № 1. – С. 131–142.

Белинская Е.П. Изменчивость и постоянство как качества

личности : [Электронный ресурс] / Е.П. Белинская, Е.М. Дубовская // Психологические исследования : электрон, науч.

журн. – 2009. – № 5(7). – Режим доступа : http://psystudy.

ru/index.php/num/2009n5-7/226-belinskaya7.html.

Василенко Т.Д. Жизненный путь личности: время и смысл

человеческого бытия в норме и при соматической патологии / Т.Д. Василенко. – Курск : КГМУ, 2011. – 572 с.

Джемс У. Психология / У. Джемс / под ред. Л.А. Петровской. – М. : Педагогика, 1991. – 368 с.

Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной

психологии / В.Н. Дружинин. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 135 с.

Иванова Н.Л. Социальная идентичность: теория и практика / Н.Л. Иванова, Т.В. Румянцева. – М. : СГУ, 2009. – 453 с.

Качанов Ю.Л. Проблема ситуационной и трансверсальной

идентичности личности как агента (объекта) социальных

отношений / Ю.Л. Качанов // Психология самосознания :

хрестоматия. – Самара : БАХРАХ, 2000. – С. 613-623.

Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветстком

пространстве : от поисков самоуважения к поискам смысла /

Н.М. Лебедева // Психол. журн. – 1999. – Т. 20. – № 3. –

С. 48–58.

Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис / Э. Эриксон;

[пер. с англ. Алла Андреева, Анна Прихожан, Виктор Ривош,

Наталия Толстых]. – М. : Флинта, МПСИ, Прогресс, 2006. –

с. (Серия «Библиотека зарубежной психологии»).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.