DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-25.%p

Психологічні особливості впровадження тренінгу «Збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів засобами арт-терапії»

Н.В. Гончаренко

Анотація


В статті зазначається, що психічне здоров’я є однією із умов становлення професійної самосвідомості, ідентичності, ефективної професійної діяльності фахівця. Воно складає головну, відносно неспецифічну динамічну основу продуктивності всіх аспектів професійної діяльності і загального благополуччя людини, обумовлює гармонійний розвиток особистості та досягнення професіоналізму. Зазначено, що розроблена програма тренінгу «Збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів засобами арт-терапії», реалізується шляхом впровадження технік танцювальної, музичної, голосової та художньої арт-терапії. Програма створена таким чином, щоб максимально повно впливати на найбільш значущі чинники збереження психологічного здоров’я: ставлення до здоров’я як до найважливішої цінності; володіння навичками самоконтролю; вміння боротися зі стресовими ситуаціями. В статті розглянуто психологічні особливості реалізації тренінгу «Збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів засобами арт-терапії». Розкриті особливості сприйняття учасниками тренінгу окремих інтерактивних технік, які використовуються під час тренінгу. Учасниками дано оцінку ефективності тренінгу. Проаналізовано результати дослідження психічного здоров’я майбутніх лікарів. Досліджено вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на психічне здоров’я майбутніх лікарів. Виділено найбільш значущі чинники збереження психологічного здоров’я. Представлено порівняльні дані констатуючого та контрольного експериментів. Зроблено висновок, що ефективним видом психологічної допомоги, спрямованої на збереження психічного здоров’я, є групова психологічна допомога, зокрема, психологічний тренінг; засобом підвищення психічного здоров’я є саме цілеспрямований вплив на стан людини; психологічний тренінг на основі арт-терапевтичних технік є ефективним засобом покращення психічного здоров’я.


Ключові слова


тренінг; психологічна допомога; психічне здоров’я; майбутні лікарі; засоби арт-терапії; засоби художньої творчості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: Теория и практика. – Изд. 3-е, испр. и доп. / А.Ф. Бондаренко. – М.: Класс,

– 336 с.

Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением /

М.Е. Бурно. – М.: Медицина, 1989. – 304 с.

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга /

И.В. Вачков. – М., 1999.

Введение в профессию «психолог» / Под ред. И.Б. Гриншпуна. – М.; Воронеж, 2004.

Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков / А.Г. Грецов. – СПб., 2005.

Козлов В.В. Интегративная танцевально-двигательная терапия / В.В. Козлов, А.Е. Гиршон, Н.И. Веремеенко. – СПб.:

Речь, 2010. – 286 с.

Копытин А.И. Системная арт-терапия / А.И. Копытин. –

СПб: Питер, 2001. – 224 с.

Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика / В.И. Петрушин. – М.: Владос, 1999. – 176 с.

Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова,

А.А. Деркача. – М., 1998.

Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика Плюс, 1999.

Пурнис Н.Е. Арт-терапия в развитии персонала / Н.Е. Пурнис. – СПб: Речь, 2008. – 176 с.

Ситников А.П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. Псиохотехнологии / А.П. Ситников. – М., 1996.

Тарасова Е.Г. Целительные силы искусства: Арт-педагогические техники и приёмы / Е.Г. Тарасова. – Тамбов: ТОИПКРО, 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.