DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-15.%p

Конфліктність як чинник взаємин старших школярів з батьками

В.В. Вівчарюк

Анотація


У статті розглядається процес взаємодії батьків та дітей підліткового
віку, а також виникнення конфліктності як чинника взаємин старших
школярів з батьками. Ситуативні передумови конфліктної поведінки
підлітка пов’язані з особливостями самої конфліктної ситуації, що
полягають у труднощах морального вибору, який характеризує боротьбу
мотивів і виникає у процесі спілкування та спонукає до прийняття
рішення. Характер дитячо&батьківських стосунків ґрунтується на
глибинному аналізі проблем і невирішених конфліктів батьківської
психіки, що визначають форму і зміст ставлення батьків до дитини, що
визначається необхідністю виявлення типу і форми конфлікту в
батьківській психіці в ході аналітичного процесу.


Ключові слова


дитячо&батьківські відносини; конфлікт; спілкування; фрустрація; стосунки; сім’я; підлітковий вік; соціалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: Тематична

доповідь про становище сімей в Україні (2004 р.) – К., 2004. –

С. 18.

Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций / О.Н.Громова. –

М.: Просвіта – ЭКМОС, 2002. – 320 с.

Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / О.І.Бондарчук. – Спб: Питер,

– 382 с.

Кравченко Т.В. Школа і сім’я: педагогічні проблеми спів&

робітництва: Матеріали до спецкурсу / Т.В.Кравченко. – К.:

Пед. думка, 2002. – 51 с.

Мороз Р.А. Психологія сім’ї / Р.А.Мороз // Психол. газета. –

– №1. – С.8&9.

Овчарова Р. В. Психология родительства / Р. В.Овчарова. –

М.: Академия, 2005. – 261 с.

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М.Еме&

льянов. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

Вердербер Р. Психологія спілкування / Р.Вердербер, К.Вер&

дербер. – К., 2005. – 320 с.

Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків / С.В.Кова&

льов. – К.: Наука, 2001. – 277 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.