DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-13.%p

Структура іншомовної мовленнєвої діяльності: психологічний аспект

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Анотація


У статті мова йде про те, що залежність ефективності функціонування
мовної системи від рівня розвитку мовленнєвих здібностей виводить
дослідження на коло питань, пов’язаних із визначенням і осмисленням
місця мовленнєвих здібностей у структурі мовленнєвої діяльності.
Зазначена проблема привертає увагу чималого кола дослідників, тому
акцент робиться лише на тих, для яких проблема мовленнєвих здібностей
складає прямий і безпосередній інтерес.


Ключові слова


структура мовленнєвої діяльності; іншомовна мовленнєва діяльність; мовленнєві здібності; мовна система; спілкування; свідомість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баев Б.Ф. Психология внутренней речи /Б.Ф.Баев. – Киев.:

Радянська школа, 1966. – 192 с.

Выготский Л.С. Собр.сочинений: В 6 Т. – Т.2: Проблемы общей

психологии. Мышление и речь / Л.С.Выготский.– М.:

Педагогика,1982. – 361 с.

Гохлернер М.М. Психологический механизм чувства языка /

М.М.Гохлернер, Г.В.Ейгер// Вопросы психологии. – 1983. –

№4. – С. 137–142.

Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению

на иностранном языке / И.А.Зимняя. – М.: Просвещение,

– 159 с.

Карлинский А.Е. Некоторые особенности речевой деятельности

на первичном и вторичном языках /А.Е.Карлинский //

Исследование рече–мыслительной деятельности. – Алма-Ата,

– С.149–166.

Костюк Г.С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток

особистості / Г.С.Костюк. – Київ.: Рад.школа, 1989. – 608 с.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности /

Е.С.Кубрякова. – М.: Наука, 1986. – 157 с.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность – М.:

Просвещение,1969. – 214 с.

Ушакова Т.Н. Психология речи и психолингвистика //

Психологический журнал. – Т.12. – 1991. – №6. – С.12–25.

Шахнарович А.М., Лендел Ж. “Естественное” и “социальное”

в языковой способности человека // Исследование речевого

мышления в психолингвистике – И.: Наука,1985. – С. 171–


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.