DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.%p

Особливості форм самоствердження у молодших та старших підлітків

О.Я. Жизномірська

Анотація


Стаття присвячена вивченню специфіки розмаїття форм, засобів
утвердження “Я” особистості підліткового віку та проаналізовано
особистісні зміни життєвих пріоритетів у їх соціальному середовищі.


Ключові слова


самоствердження; саморозкриття; самореалізація; самоцінність; особистість підлітка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання

підлітків : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / І.С.Булах. –

К., 2004. – 466 с.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте /

Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.

Бех І.Д. Особистісно-зорінтоване виховання: науково-метод.

посібник / І.Д.Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – М. : Знание,

– 96 с.

Жизномірська О.Я. Психологічні особливості самоствердження

молодших та старших підлітків: дис. … кандидата психол.

наук: 19.00. 07 / О.Я.Жизномірська. – К., 2010. – 278 с.

Никитин Е. П., Харламенкова Н. Е. Феномен человеческого

самоутверджения / Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова. –

СПб. : Алетейя, 2000. – 224 с.

Осьмак Л. П. Психологические особенности самоутверждения

подростков (в условиях семейного воспитания в школе-

интернате для детей-сирот и детей, которые остались без

родительского попечения) : дис. … канд. психол. наук :

00.07 / Л. П.Осьмак. – К., 1990. – 164 с.

Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед

неповнолітніх : навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська.–

К., 1996. – 352 с.

Петровская Л. А. Самоутверждение : пути истинные и ложные.

Беседа психолога / Л.А.Петровская. – М. : Знание, 1987. – 64 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.