DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Егоцентризм як чинник соціально– психологічної дезадаптації особистості

К.М. Васюк

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблеми взаємозв’язку егоцентричних
проявів і соціально психологічної дезадаптації в підлітковому та
юнацькому віці. Розглядається історія досліджень проблеми у працях
зарубіжних та вітчизняних авторів та реалізується спроба довести
припущення про обумовленість варіативності егоцентричних проявів
соціально психологічною дезадаптацією


Ключові слова


дисперсійний аналіз; еготизм; егоцентризм; соціально-психологічна дезадаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Личность и её формирование в детском

возрасте/ Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с. –

[Психол. исследования].

Обухова Л.Ф., Рябова Т.В., Суслова М.Н., Стурс Т.К.

Феномен эгоцентризма у подростков инвалидов // Вопрорсы

психологии. – 2001. – № 3. – С 40 48.

Пашукова Т.И. Эгоцентризм: феноменология, закономер

ности формирования и коррекции /Т.И. Пашукова. –

Кировоград: Центрально Украинское издательство, 2001. –

с.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды: пер с англ. и

фр./ Под ред В.А. Лекторского. – М.: Междун. педагог.

академия, 1994. – 680 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды/

Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с. – [Труды д.

чл и чл кор. АПН СССР].

J.R. Chambers, P.D. Windsehirt, J. Suls. Egocentrism, event

frequency, and comparative optimism: when what happens fre

quently is “more likely to happen to me”// Personality and social

psychology bulletin. – 68, 2003. – p 804 – 825.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.