DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Віково–статеві модифікації прояву самостійності у дітей раннього віку

З.В. Гуріна

Анотація


У статті розглянуто проблему становлення й формування само
стійності як особистісної властивості дитини раннього віку та вікові й статеві
відмінності у прояві вказаного явища.


Ключові слова


особистість; дитина раннього віку; становлення; формування; вік; стать; предметна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогене

зе // Проблемы формирования личности: Избранные

психологические труды/ Под ред Д.И.Фельдштейна. – М.,

Воронеж, 1995. – С.193 213.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогене

зе // Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды/ Под ред Д.И.Фельдштейна. – М.,

Воронеж, 1995. – С.213 228.

Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для

формирования детской личности // Хрестоматия по во

зрастной и педагогической психологии. – М.: Институт

практ.психологии, 1996. – С.84 86.

Костюк Г.С. Загальна характеристика онтогенезу людської

психіки // Навчально виховний процес і психічний розвиток

особистості. – К., 1989. – С.70 98.

Леонтьев А.Н. К проблеме развития психики ребёнка //

Избранные психологические произведения: В 2 х томах. –

Т.1. – М., Просвещение, 1983. – С.23 47.

Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребёнка. – М.:

Просвещение, 1972. – С.113 123, 170 174.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.