DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Розвиток самостійності як базової характеристики підростаючої особистості дитини

З.В. Гуріна

Анотація


У статті розкривається проблема становлення особистості дитини
раннього віку та розвиток самостійності як базової характеристики
підростаючої особистості дитини.


Ключові слова


особистість; ранній вік; дитина раннього віку; підростаюча особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Деятельность и психология

личности. – М.: Наука, 1980. – 336 с.

Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. – М.: Просвещение,

– 336 с.

Кон И.С. Психология самостоятельности / Педагогика

здоровья. – М.: “Педагогика Пресс”, 1992. – С.268 273.

Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. – К.: Рад.шк.,

– С. 192 220.

Кононко Е. Л. Я сам. – К.: Рад.шк., 1983. – С. 6 25.

Кононко О.Л. Соціально емоційний розвиток особистості (в

дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищих навч.

закладів. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребёнка. – М.:

Просвещение, 1972. – С.113 123, 170 174.

Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Видавниче

об’єднання “Вища школа”, Головне видавництво, 1974. –

с.

Мещерякова С., Авдеева Н. С чего начинается личность //

Дошкольное воспитание, 2004, №8. – С.86 94.

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром:

Кн.для раб.дошк.учреждений. – М.: Просвещение, 1987. –

с.

Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Ме

щерякова. – М.: Педагогика Пресс, 1996. – 440 с.

Развитие самостоятельности и активности в дошкольном

возрасте: Сб. научных трудов/ Отв.ред.Т.И.Бабаева. – СПб.,

Словарь психолога практика / Сост. С. Ю. Головин. – 2 е

изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2001. – 976 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.