DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Експериментальне дослідження жанрової своєрідності літературної творчості в юності

О.А. Кривопишина

Анотація


Здійснено експериментальне дослідження жанрової своєрідності
продуктів літературної творчості сучасних авторів вербально художнього
тексту; проалізовані дані стосовно наявності відсутності залежності між
віковими періодами створення творчого продукту і жанровою прина
лежністю продукту літературної творчості.


Ключові слова


продукти літературної творчості; автори вербально-художнього тексту; жанрова своєрідність; вікові періоди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривопишина О. А. Аналіз індивідуальних хронотопів

авторів вербально художніх текстів. Актуальні проблеми

психології: Проблеми психології творчості: Зб. наук. праць /

За ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир : Вид во

ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 113–121.

Кривопишина О. А. Процес літературної творчості в юності:

ізоморфізм творця і тексту / О. А. Кривопишина // Актуальні

проблеми психології: Проблеми психології творчості: Зб.

наук праць / За. ред. акад. В. О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 4. –

Житомир : Вид во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 124–132.

Кривопишина О. А. Процес літературної творчості в юності у

вимірах теорії динамічних систем / О. А. Кривопишина //

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №

Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.

П. Драгоманова, 2008. – № 22 (46). – С. 43–50.

Кривопишина О. А. Процес літературної творчості як низка

самоподібних фракталів / О. А. Кривопишина // Актуальні

проблеми психології: Етнічна психологія. Історична

психологія. Психолінгвістика / За ред. С. Д. Максименка. –

К. : ДП “Інформаційно аналітичне агентство”, 2008. – Т. 9,

ч. 3. – С. 99–109.

Кривопишина О. А. Процес літературної творчості як окремий

прояв “просторового самовиявлення” особистості / О.А. Кри

вопишина // Актуальні проблеми психології. – Т. 10, ч .11 /

За ред. С. Д .Максименка. – К. : Главник, 2009. – С. 226–

Кривопишина О. А. Психологія літературної творчості в

юності: монографія / Олена Анатоліївна Кривопишина. –

Суми : Видавництво СумДУ, 2009. – 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.