DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Влияние факторов семейного воспитания и особенностей общения на эгоцентрическую направленность подростков

Т.И. Пашукова

Анотація


У статті розглядається егоцентризм як стан і властивість особистості,
аналізуються результати дослідження співвідношення тактик виховання
і величини егоцентризму у підлітків. Показано значення позиції підлітків
у системі сімейних відносин та роль спілкування з братами і сестрами як
факторів, що впливають на егоцентричну спрямованість.


Ключові слова


егоцентризм; форми егоцентризму у підлітків; тактика сімейного виховання; стилі спілкування; внутрішньо сімейні стосунки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейко Е.В. Психологические особенности проявления

эгоцентризма личности в мыслительной деятельности

подростков: Автореф. дис…канд. психол. наук. – Киев,

– 20 с.

Пашукова Т.И. Эгоцентризм: феноменология, закономер

ности формирования и коррекции. – Кировоград: Цент

рально Украинское издательство, 2001. – 338 с.

Пашукова Т.И. Феноменология эгоцентризма //Вестник

Московского государственного лингвистического универ

ситета. Выпуск 530. Серия: Педагогическая антропология.

Социально психологические закономерности образования и

воспитания. – М.: РЕМА, 2007. – С.82 – 100.

Пашукова Т.И. Социально психологические и возрастные

факторы и закономерности динамики эгоцентризма //

Вестник Московского государственного лингвистического

университета. Выпуск 539. Серия: Педагогическая антро

пология. Психолого педагогические аспекты образования. –

М.: РЕМА, 2008. – С. 57 – 66.

Пиаже Ж. Психология интеллекта //Пиаже Ж. Избранные

психологические труды /Пер. с англ. и фр. – М.: Про

свещение, 1969. – С. 51–231.

Социальная психология: Учебн. пособие для студентов пед. ин

тов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, М.Е. Зеленова и др.

Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.

Elkind D., Bowen R. Imaginary audience behavior in children

and adolescents// Developmental Psychology, 1979, No. 15. –

P. 38 44.

Enright R., Lapsley D., Shukla D. 1979; Adams G., Jones R.

Adolescent egocentrism in early and late adolescence // Adoles

cence, 1979, No. 14. – P. 687 695.

Lapsley D.K. Toward an integrated theory of adolesent ego de

velopment: The “New Look” at Adolescent Egocentrism //Ameri

can Journal of Orthopsychiatry October 1993, Vol. 63, No. 4. –

P. 562–571.

LemayJr. E.P., Clark M.S. “Walking on Eggshells”: How Ex

pressing Relationship Insecurities Perpetuates Them //Journal

of Personality and Social Psychology. – August 2008, Vol. 95,

No. 2. – P. 420–441.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.