DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Психологічні особливості дій підрозділів спеціального призначення МВС в ектремальних ситуаціях

В.П. Сиротенко

Анотація


У статті розглянуто питання дій бійців підрозділів спеціального
призначення МВС в екстремальних ситуаціях, проблеми психологічного
супроводження оперативно службової діяльності таких підрозділів,
проблеми психологічної підготовки до дій в особливих умовах та відбору
персоналу на службу до означених підрозділів.


Ключові слова


підрозділ спеціального призначення; екстремальна ситуація; психологічний відбір; психологічне супроводження; психологічна підготовка; емоції; емоційні стани.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка О. М. Основи управління в ОВС України: теорія,

досвід, шляхи удосконалення: Монографія. – Х.: Основа,

– 398 с.

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Основы

психологии управления. – Х.: Ун т внутр. дел, 1999. – 528 с.

Бойко В.В. Синдром “эмоционального выгорания” в про

фессиональном общении. – СПб.,1999.

Буданов А.В., Басенко М.С. Программа действий со

трудников ОВД по обеспечению личной профессиональной

безопасности. – М., 1996.

Ващенко І. В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та

напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ.

Моногр. – Харків: ОВС, 2002. – 256 с.

Лефтеров В. О., Тимченко О. В. Психологічні детермінанти

загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ:

Монографія. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2002. – 324 с.

Мельников В.М. Психологическое обеспечение деятельности

ОВД в экстремальных условиях несения службы. – Улан

Удэ, 2002.

Тимченко А.В. Психологические аспекты состояния,

поведения и деятельности людей в экстремальных условиях

и методы их коррекции. – Х.: ХВУ, 1997. – 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.