DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Тренінг – інструмент особистісного зростання особистості

В.М. Федорчук

Анотація


У статті на основі аналізу науково методичної літератури обґрун
товується значення тренінгу як засобу особистісного зростання.


Ключові слова


тренінг; психологічний тренінг; тренінг особистісного зростання; соціально психологічний тренінг; керівник тренінгу; особистісне зростання; самооцінка; особистісно ділова гра; теми особистісно-ділової гри; групова рефлексія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Емельянов Ю.Н. Активное социально психологическое

обучение. – Л.: Изд. ЛГУ, 1985. – 166 с.

Петровская Л. А. Теоретические и методические проблемы

социально психологического тренинга. – М.: Изд во МГУ,

– 168 с.

Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально

психологический тренинг. – М.: Изд во МГУ, 1989. – 216 с.

Психологический словарь /Под ред. В.В. Давыдова и др. –

М.: Педагогика, 1983. – 348 с.

Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы

психологии. – 1990. – № 3. – С.165.

Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционн

ные группы: теория и практика: Пер. с англ. – М.:Прогресс,

– 368 с.

Федорчук В.М. Соціально психологічний тренінг “Розвиток

комунікативної компетентності викладача”: Навчально

методичний посібник. – Кам’янець Подільський: Абетка,

– 240 с.

Шевцова И.В. Упражнения и рекомендации для тренинга

личностного роста. – СПб.: Речь, 2007. – 192 с.

http://www.adic.org.ua/sirpatip


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.