DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Вплив акцентуацій характеру на девіантну поведінку підлітків

О.М. Чайковська

Анотація


У статті розглянуто психологічні механізми та детермінанти
поведінкових відхилень, проаналізовано вплив акцентуацій характеру на
формування девіантної поведінки підлітків.


Ключові слова


девіантність; особистість; акцентуації характеру.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беличева С.А. Специализированные подростковые клубы

как институт ресоциализации “трудных” подростков //

Психологический журнал. – 1984. – Т. 5, № 3. – С. 48–54.

Личко А.Е., Попов Ю.В. Делинквентное поведение, алко

голизм и токсикомании у подростков. – М., 1988.– 180 с.

Матвеєва М.П. Психологічні механізми формування де

віантної поведінки // Церква, сім’я і школа у розв’язанні

проблем виховання підростаючого покоління. – Кам’янець

Подільський, 2007.– С.7– 30.

Ніколенко О.С. Профілактика й корекція девіантної

поведінки підлітків. – Чернівці: Рута, 2004.–80 с.

Панасенко Н.М. Психологія підлітка в сучасній ситуації

соціального розвитку // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.

Максименка. – Т.7, вип.1.– К.,2005.– С.235 243.

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в

образовании. – М., 1996.– 527 с.

Співак В.І. Особливості прояву девіантної поведінки

підлітків, батьки яких перебувають за кордоном// Церква,

сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого

покоління. – Кам’янець Подільський, 2007.– С. 154 160


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.