Психологічні особливості формування емпатії у підлітків із порушеннями розумового розвитку

Автор(и)

  • Ольга Вовченко Інститут спеціальної педагогіки та психології ім. М. Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4399-0118

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.59-87

Ключові слова:

підлітковий вік, порушення розумового розвитку, емоційно-вольова сфера, емпатія, співпереживання, співчуття, емоційний відгук.

Анотація

Мета публікації полягає у виявленні й експериментальній перевірці стану сформованості емпатії та її впливу на формування емоційно-вольової сфери підлітків із порушеннями розумового розвитку. Мета дослідження забезпечувалася поетапним вирішенням основних завдань: по-перше, констатування стану сформованості емпатії шляхом виявлення компонентів, показників і рівнів сформованості; по-друге, визначення основних чинників становлення емпатії у підлітків із порушеннями розумового
розвитку; по-третє, встановлення провідних умов, що впливають на емпатію як складову емоційно-вольової сфери особистості підлітків із порушеннями розумового розвитку. Для розв’язання окреслених завдань і забезпечення достовірності положень і висновків було використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження. Серед них – теоретичні й емпіричні методи, що дало змогу встановити кількісні та якісні характеристики досліджуваного явища, охарактеризувати показники й установити рівні. Було проведено психодіагностику відповідно до вимог та інструкцій використаної методики, крім того, з підлітками проводилися бесіди, мало місце спостереження за поведінкою у звичних для них умовах у процесі навчальної діяльності. З метою порівняння й аналізу явища емпатії також було проведено діагностику підлітків зі збереженим інтелектом відповідних вікових категорій за тими ж самими умовами, що й стосовно підлітків із порушеннями розумового розвитку. Результати дослідження. За результатами діагностики емпатії як показника сформованості емоційно-вольової сфери особистості та загалом структури особистості у підлітків із порушеннями розумового розвитку було констатовано недостатню сформованість спрямованості психічних процесів, комунікативних властивостей, співпереживання, ідентифікації з оточуючими та дистанціювання від них. Було встановлено, що рівень емпатійних здатностей характеризується низьким рівнем у підлітків із порушеннями розумового розвитку та середнім рівнем у підлітків зі збереженим інтелектом. Також детально було охарактеризовано канали емпатії та рівні їх сформованості у підлітків означених категорій. Висновок. Отримані результати дали змогу констатувати у підлітків із порушеннями розумового розвитку низьку диференціацію образу «Я»; низьку адаптованість до зовнішніх стимулів (низький рівень адекватності вираження емоції відповідно до ситуації); сформованість провідної емоційної модальності гніву; недостатню опосередкованість міжособистісних контактів, комунікативної здатності; неусвідомлене співпереживання, ідентифікацію з оточуючими та дистанціювання від них.

Біографія автора

Ольга Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології ім. М. Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ (Україна)

Кандидат психологічних наук, докторант

Посилання

Бех І. Виховання особистості. Київ : Либідь, 2003. 280 с.

Бойко В. Оценка эмпатии личности. Санкт-Петербург : Креп, 2002. 231 с.

Выготский Л. Педология подростка. Москва : Педагогика, 1981. 504 с.

Журавльова Л. Психологія емпатії. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Фран¬ка, 2007. 327с.

Лебединская К. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: кли¬нико-психологическая характеристика «трудных» подростков. Москва : Педагогика, 1988. 168 с.

Ліхацька Т. Психологія розумово відсталого підлітка. Київ : Центр знань, 2001. 204 с.

Пагава Д. Емпатія підліткового віку за умов психофізіологічних пору-шень. Харків : Київські читання, 2017. 202 с.

Рябовол Т. Емпатії в процесах онтогенетичної адаптації особистості. Вінниця : КМП РТ, 2017. 182 с.

Савчин М. Вікова психологія. Київ : Зміст, 2005. 243 с.

Сухарева Г. Педагогика чувств. Киев : Знания, 1992. 147 с.

Хоменко М. Емоційно-вольова сфера дітей з розумовою відсталістю: гендерний аналіз. Київ : Солдт ЛТ, 2014. 176 с.

Эльконин Д. Возрастные и индивидуальные особенности младших по-дростков. Москва : Просвещение, 1967. 360 с.

Яковенко О. Психокорекційні методики формування та корекції емо¬ційно-вольової сфери підлітків з порушеннями психофізіологіч¬ного розвитку. Чернівці : Ліга, 2012. 112 с.

Freud, A. (1958). Adolescence: the psychoanalytic study of the child. New York. 109 p.

McDougall, W. (1921). Physiological psychology. London. 218 p.

Rogers, С. (1959). Entwicklung der Persönlichkeit. Stuttgart. 167 р.

Sullivan, H. (1970). Personal psychopathology. New York : B&D Books. 189 p.

Wanda, A. (2004). Emotional – cognitive structuring. Toronto. 148 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-10

Як цитувати

Вовченко, О. (2020). Психологічні особливості формування емпатії у підлітків із порушеннями розумового розвитку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (48), 59–87. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.59-87