Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 113 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACTS (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Ефекти пшенично-житніх транслокацій на комбінаційну здатність сортів пшениці озимої за елементами продуктивності PDF
О. М. Бакуменко, В. А. Власенко 8-17
Методологія формування спеціальної колекції ліній соняшнику за адаптивністю щодо стійкості до хвороб PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова 18-34
Вплив абіотичних чинників на реалізацію потенціалу врожайності сортів гороху PDF (English)
A. O. Vasylenko, I. M. Bezuglyi, L. M. Shevchenko, A. M. Shtelma, A. V. Glyantsev, N. K. Ilchenko 35-44
Вміст та біологічна цінність білка у зерні зразків ячменю ярого PDF (English)
N. I. Vasko, M. L. Serik, M. R. Kozachenko, O. G. Naumov, Vazhenina O. E., P. M. Solonechnyi, O. V. Solonechna, T. A. Sheliakina 45-55
Урожайність та стабільність миронівських сортів ячменю озимого
В. М. Гудзенко 55-77
Відпрацювання інструментарію та алгоритмів корегування селекційних програм по кукурудзі PDF
М. В. Капустян, А. В. Полухіна, В. М. Тимчук, Л. М. Чернобай 77-84
Оцінка продуктивності селекційних зразків огірка, створених методом гаметної селекції PDF
С. І. Кондратенко, О. П. Самовол, О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Т. М. Замицька 84-92
Потенціал міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів за здатністю зав’язувати бульби PDF
Н. В. Кравченко 93-101
Епігенетично детермінована зміна статі у одностатевих гібридів конопель під впли-вом фотоперіоду PDF
С. В. Міщенко 102-110
Особливості формування врожайності зразків генофонду ячменюярого в умовах східної частини лісостепу України PDF
В. А. Музафарова, В. К. Рябчун, І. А. Петухова, О. І. Падалка 111-124
Скринінг зразків нуту з комплексом цінних господарських ознак PDF
С. М. Пасічник 125-134
Стійкість до потемніння м’якуша варених бульб міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів PDF
А. А. Подгаєцький, Н. В. Кравченко, А. А. Ставицький 135-143
Добір ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду євро-лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю PDF
О. З. Сатаров, В. В. Кириченко 143-150
Багатоквітковість зернових колосових культур – історія та стан вивчення PDF
В. М. Стариченко, І. І. Губа, Н. І. Коберник 150-167
Генетичні ресурси проса колекції устимівської дослідної станції та їх значення для селекційної практики PDF
Ю. В. Харченко, С. М. Холод, С. Г. Холод 168-178

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду PDF
Р. А. Гутянський, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна, О. О. Посилаєва 179-188
Морфологічні показники проростків ендоспермових мутантів кукурудзи та вплив на них режимів зберігання насіння PDF (English)
T. P. Shyianova, S. M. Tymchuk, R. L. Boguslavskyi 188-200

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Способи сепарування сумішей насіння в процесах їх післязбиральної обробки (на прикладі кукурудзи) PDF
М. Я. Кирпа, Д. В. Ковальов 201-208
Урожайність і посівні якості гірчиці білої залежно від обробки насіння фізіологічно активними препаратами PDF
А. О. Рожков, О. В. Чигрин, Ю. В. Воропай, Д. Є. Ольховський 208-217

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої PDF
А. О. Рожков, Т. В. Рижик 218-227
Застосування добрив і оптимізація агрофону живлення сої PDF
М. Г. Цехмейструк, В. О. Шелякін, О. М. Глубокий 227-234

ІСТОРІЯ НАУКИ

Становлення та діяльність лабораторії селекції та генетики жита озимого Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН PDF (English)
D. K. Yegorov, O. A. Zmiievska 235-238