Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 109 (2016)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька 8-18
Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гама-променів та диметилсульфату PDF
В. В. Кириченко, В. О. Васько 19-29
Тестування ліній різних біотипів цукрової кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і якості зерна PDF
О. Є. Клімова 29-40
Кореляція між кількісними ознаками сортів ячменю ярого PDF
К. В. Компанець, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, С. І. Святченко 40-46
Створення вихідного матеріалу високоолеїнового соняшнику стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини PDF
Є. О. Лебеденко 47-53
Хвороби пшениці, поширені в україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість PDF
О. Ю. Леонов, В. П. Петренкова, І. С. Лучна, К. Ю. Суворова, С. В. Чугаєв 53-92
Мінливість ознак вмісту білка і олії у гібридів f1 соняшнику та закономірності їх успадкування PDF
Н. М. Леонова, В. В. Кириченко, О. Ю. Леонов, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна 93-101
Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 різних еколого-географічних типів PDF
С. В. Міщенко 101-110
Результати гібридизації нуту за різних умов вирощування PDF
С. М. Пасічник, О. В. Бушулян, В. І. Січкар 111-118

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виник-нення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин PDF
О. В. Гудим, Т. І. Гопцій 119-124
Вплив rhizobium biofertilizers на основні характеристики і врожайність сої PDF (English)
Jin Xiaomei, Lili Zhang 124-130

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Хімічний склад та фізико-механічні властивості насіння злакових багаторічних трав, як чинник його довговічності PDF
В. В. Бугайов 131-139
Травмування насіння гібридів кукурудзи та методи його визначення PDF
М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, Л. М. Бондарь 139-146

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Ріст, розвиток та урожайність і якість плодів гарбуза мускатного залежно від схем розміщення рослин PDF
В. В. Хареба, В. В. Кокойко 147-152

ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ

Особливості біодинамічного вирощування томатів у відкритому грунті PDF
Я. М. Кусий 153-164