DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.172782

Оцінка вихідного матеріалу тютюну в агрокліматичних умовах центрального лісос-тепу України

А. В. Моргун, В. І. Моргун, К. П. Леонова, О. М. Молодчана

Анотація


У статті висвітлено результати вивчення вихідного матеріалу тютюну за комплексом основних селекційно-генетичних ознак, які впливають на насіннєву продуктивність рослин та тривалість їх вегетації.

Визначено кореляцію між окремими морфологічними і цінними господарськими ознаками рослин різних сортів тютюну, які дозволяють визначити ступінь мінливості однієї ознаки залежно від зміни іншої.


Ключові слова


тютюн; сорт; вихідний матеріал; урожайність насіння; продуктивність; вегетаційний період; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovaliuk OM. Breeding value of tabacco source material for generative traits. Naukovi pratsi Instytutu bioenergetychnykh kultur I tsukrovykh buriakiv. 2013; 17(II): 229–232.

Savina OI, Kovalyuk OM, Ganzhenko OM. Features of formation of seed productivity of tobacco varieties. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN. 2005; 4: 134–139.

Novokhatskyi ML. Matrical heterogeneity of seeds and soya grain yielding in trial fields of Bila Therkva National Agrarian University. Proc. of Intern. sci.-pract. conf. of young scientists, post-graduate and doctoral students «Scientific searches of the youth in the third millennium». Bila Therkva, 2011. V. 6. P. 11.

Psareva EN. Classification of Nicotiana tabacum L. Zbornik nauchno-issledovatelskikh rabot VNII tabaka I makhorki. 1969; 154: 67–72.

Volkodav VV. Regulation on the procedure and the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability (DUS) of plant varieties (forage crops). Kyiv: Alefa, 2001. P. 54–58.

Dospekhov BA. Methods of field experiments. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалюк О.М. Селекційна цінність вихідного матеріалу тютюну за генеративними ознаками. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип. 17. Том II. С. 229–233.

Савіна О.І., Ковалюк О.М., Ганженко О.М. Особливості формування насіннєвої продуктивності сортотипів тютюну. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2005. Вип. 4. С. 134–139.

Новохацький М.Л. Матрикальна різноякісність насіння та урожайність зерна сої в умовах дослідного поля Білоцерківського НАУ. Тези Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і докторантів «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті». Біла Церква, 2011. Вип. 6. С. 11.

Псарева Е.Н. Классификация Nicotiana tabacum L. Сб. научно-исслед. работ ВНИИ табака и махорки. Краснодар, 1969. Вып. 154. С. 67–72.

Методика проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (Кормові культури). Держ. коміс. По випробуванню та охороні сортів рослин; за ред. В.В. Волкодава. К.: Алефа, 2001. С. 54–58.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

 Copyright (c) 2019 А. В. Моргун, В. І. Моргун, К. П. Леонова, О. М. Молодчана

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)