DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.42010

Реакція сортів озимих зернових культур на мінеральне удобрення після попередника соя

С. І. Попов, С. В. Авраменко

Анотація


Наведено результати вивчення реакції сучасних сортів озимих пшениці, тритикале та жита на систему мінерального удобрення після попередника соя в різні за погодними умовами роки. Визначено оптимальні моделі технології, за яких після сої забезпечується максимальний рівень врожайності озимих зернових культур у східній частині Лісостепу України.


Ключові слова


Сорт; пшениця озима; тритикале озиме; жито озиме; урожайність; мінеральне удобрення; соя; попередник

Повний текст:

PDF

Посилання


Nesterets VG, Kuleshov OO, Gasanova II. 2007. Influence of weather conditions, predecessors and mineral fertilizers on the formation of yield capacity and grain quality of different winter wheat varieties. Khranenie i pererabotka zerna 8(98):24–28.

Popov SI, Avramenko SV, Ryabchun NI et al. 2011. Last year varieties-masterpieces of national breeding of cereals successfully survived winter in Slobozhanschina. Zernoi khlib 1 (61):54.

Kalinchik MV, Shovkalyuk VS, Kalinchik IM. 2004. Stabilization of grain production in Ukraine. Ekonomika APK 4:31–36.

Likhochvor VV, Petrichenko VF. 2006. Plant industry. Modern intensive cultivation technologies of growing major field crops. Lviv: NVF Ukrayinski tekhnologii, p. 730.

Avramenko SV, Popov SI. 2012. Reaction of winter wheat varieties to fertilizer system after alfalfa. Selektsia i nasinnitstvo 101:247–253.

Avramenko SV. 2010. Increase in yield capacity of winter and spring spiked cereals upon different cultivation technologies in the Eastern forest-steppe of Ukraine [dissertation] . Kharkiv, p. 244.

Sayko VF. 1997. Prospects for grain production in Ukraine. Visnik agrarnoy nauki 9:27–32.

On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015. Decree of the Cabinet of Ministers.

Popov SI, Kobizeva LN, Zvyagin AF et al. 2013. Catalog of varieties and hybrids of field crops. Kharkiv : Plant Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev of NAAS p. 159

Dospekhov BA. 1979. Technique of field experience (with basics of statistical processing of study results). Moskva : Kolos, p. 416.

Litun PP, Kostromitin VM, Bondarenko LV. 1984. Guidelines for studying variety agrotechnics in breeding centers. Moskva : VAASndLenin, p. 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нестерець В. Г. Вплив погодних умов, попередників і мінеральних добрив на формування врожайності та якості зерна різних сортів озимої пшениці / В. Г. Нестерець, О. О. Кулешов, І. І. Гасанова // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 8 (98). – С. 24–28.

Торік сорти-шедеври зернових вітчизняної селекції на Слобожанщині успішно вийшли із зими / С. Попов, С. Авраменко, Н. Рябчун [та ін.] // Зерно і хліб. – 2011. – № 1 (61). – С. 54.

Калінчик М. В. Стабілізація виробництва зерна в Україні / М. В. Калінчик, В. С. Шовкалюк, І. М. Калінчик // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 31–36.

Лихочвор В. В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко. – Львів : НВФ «Українські технології», 2006. – 730 с.

Авраменко С. В. Реакція сортів пшениці озимої на систему удобрення після люцерни / С. В. Авраменко, С. І. Попов // Селекція і насінництво : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – X., 2012. – Вип. 101. – С. 247–253.

Авраменко С. В. Підвищення урожайності озимих та ярих зернових колосових культур за різних технологій вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Сергій Володимирович Авраменко. – Х., 2010. – 244 с.

Сайко В. Ф. Перспективи виробництва зерна в Україні // Вісник аграрної науки. –1997. – № 9. – С.27–32.

Про затвердження Державної програми розвитку українського села на період до 2015 р. : постанова Кабінету Міністрів України № 1158 від 19 вересня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 36. – С. 17.

Каталог сортів і гібридів польових культур / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва ; підгот. : С. І. Попов, Л. Н. Кобизєва, А. Ф. Звягін [та ін.]. – Х., 2013. – 159 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М.: “Колос”, 1979. – 416 с.

Литун П. П. Методические рекомендации по изучению сортовой агротехники в селекцентрах / П. П. Литун, В. М. Костромитин, Л. В. Бондаренко // ВАСХНИЛ. М., 1984. – 15 с.Copyright (c) 2015 С. І. Попов, С. В. Авраменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)