DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77250

Оптимізація сортового складу озимої пшениці за параметрами екологічної стійкості в умовах південного Степу України

В. В. Базалій, О. В. Ларченко, Г. Г. Базалій

Анотація


Проведена порівняльна оцінка сортів озимої пшениці останніх двох сортозмін за рівнем їх екологічної стійкості, конкретизовані деякі критерії адаптивної системи оптимізації сортового складу. Вирощування сортів різного ступеня інтенсивності, генетично і біологічно різнорідних, дозволяє ефективно використовувати агроекологічний потенціал кожної зони

Ключові слова


Озима пшениця; стабільність; пластичність; гомеостатиність; селекційна цінність; мінливість; спадковість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Литвиненко М.А. Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України // Автореферат докторської дисертації. – Київ,2001. – 46 с.

2. Созінов О.О. Нові рубежі в селекції рослин // Вісник аграрної науки. -2000.-№12.-С.22-24.

3. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурних растений. –Кишинев: Штиинца, 1988. -767 с.

4. Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства // Сельскохозяйственная биология. -1989.-№1.–  С. 3-17.

5. Кудряшов И.Н. Сорт, как фактор повышения и стабилизации производства зерна озимой пшеницы // Селекция озимой пшеницы: сб. докл. на науч.-практ. конференции „ Научное наследие академика И.Г.Калиненко”. –Зерноград, 2001. –С. 138-144.

6. Базалій В.В. Принципи адаптивної селекції озимої пшениці в зоні південного Степу. –Херсон: Айлант, 2004. -244 с.

7. Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties // Crop. Sci. -1966. -№1. –V.6. P. 36-40.

8. Rossielle A.A., Hamblin J. Theoretical aspects of selections for yield in stress and non-stress environments // Crop. Sci. -1981. – V.21. -№6. –Р.84-92.Copyright (c) 2016 В. В. Базалій, О. В. Ларченко, Г. Г. Базалій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)