№ 103 (2013)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Створення перспективного вихідного матеріалу для селекції зернових і зернобобових культур на стійкість до хвороб PDF
В. П. Петренкова, І. М. Черняєва, І. С. Лучна, Т. В. Сокол, Т. В. Бабушкіна, І. Ю. Боровська 8-14
Селекция на усиление экологической пластичности озимой пшеницы – одно из важнейших условий при создании высокопродуктивных сортов PDF (Русский)
А. . И Грабовец, М. А. Фоменко 15-23
Реакція гібридів пшениці м’якої озимої в F2M1, F3M2 на дію мутагенних факторів на гібридне насіння PDF
В. В. Кириленко, Т. В. Юрченко 24-30
Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції жита озимого з підвищеним вмістом крохмалю PDF
О. О. Штефан, Д. К. Єгоров 31-35
Гомеостатичність та селекційна цінність сучасних сортів ячменю ярого PDF
П. М. Солонечний 36-41
Адаптивні особливості генотипів вівса за кількісними ознаками якості зерна PDF
А. Я. Марухняк, А. О. Дацько, Ю. А. Лісова, Г. І. Марухняк 42-50
Використання інфекційного фону в селекції кормових люпинів на стій-кість до фузаріозного в’янення PDF
М. С. Корнійчук, Н. В. Ткаченко 51-56
Закономірності прояву групової стійкості до збудників хвороб у зв’язку з походженням зразків пшениці м’якої PDF
О. Ю. Леонов, Н. К. Ільченко, І. С. Лучна 57-64
До питання диференційованого застосування елементів лінійного та нелінійного аналізу в практиці добору в зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур PDF
В. В. Чернуський 65-78
Цінні зразки нцгрру гороху овочевого напряму використання – джерела стійкості до основних хвороб у східній частині лісостепу України PDF
Л. Н. Кобизєва, О. О. Гончарова, О. М. Безугла 79-84
Результативність вітчизняної селекції через призму державного сорто-випробування PDF
О. І. Рудник-Іващенко, Д. В. Дудка 85-87
Адаптивна здатність та стабільність генотипів проса до посухи в за-лежності від вмісту триптофану в зерні PDF
О. В. Горлачова, С. М. Горбачова, О. О. Садовой 88-94

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Характер успадкування ознаки стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі PDF
В. В. Баранова, В. П. Петренкова, Л. М. Чернобай 95-100
Успадкування вмісту олії в F1 гібридів конопель від міжсортових схре-щувань PDF
І. В. Верещагін, В. Г. Вировець 101-106
Вплив зміни клімату на особливості морфологічного аналізу при оцінці стану перезимівлі пшениці м΄якої озимої PDF
О. М. Кучеренко, Л. О. Хоменко, Г. М. Ковалишина, В. С. Кочмарський 107-114
Особливості сучасних сортів пшениці м’якої озимої за комбінаційною здатністю в f1 гібридів топкросів PDF
О. О. Кібліцька, М. Р. Козаченко, А. Ф. Звягін 115-123
Генетичні дистанції ліній кукурудзи та їх цитостерильних аналогів за поліморфізмом SNP-маркерів PDF
Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель, В. Ю. Черчель, О. Є. Абраімова 124-134
Приготування фільтратів культуральної рідини гриба Fusarium Solani Sacc. Для використання в клітинній селекції баклажана на стійкість проти фузаріозного в’янення PDF
Т. В. Івченко, Г. В. Мозговська 135-142
Успадкування ознак статі у самозапилених ліній однодомних конопель та її еволюційні аспекти PDF
С. В. Міщенко 143-153
Успадкування основних елементів продуктивності у гібридів F1 пшениці озимої в процесі створення стійкого до хвороб вихідного матеріалу PDF
І. С. Лучна 154-160
Успадкування f1 гібридами пшениці м’якої озимої Стійкості до фузаріозної кореневої гнилі PDF
С. В. Чугаєв 161-168
Генетичний аналіз вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи PDF
С. М. Тимчук, Н. В. Ларінцева, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Г. С. Потапенко, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко 169-174
Характер успадкування ознак насіннєвої продуктивності в F1 – F3 гібридів тимофіївки лучної PDF
Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан 175-178

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Крупність та посівні якості насіння пшениці озимої PDF
М. Я. Кирпа 179-187
Строки збирання та післязбиральне дозрівання насіння ріпаку ярого PDF
Н. В. Солодюк, А. М. Кирильчук 188-193
Сортові особливості формування схожості насіння вівса плівчастого і голозерного під впливом елементів агротехніки PDF
А. Д. Гирка, І. О. Кулик, О. В. Ільєнко 194-199
Господарська довговічність насіння сої PDF
П. В. Чернишенко, С. С. Рябуха 200-205
Норми висіву і способи сівби в системі прискореного розмноження на-сіння гетерозисних гібридів F1 жита озимого в східній частині лiсостепу України PDF
В. А. Циганко, Д. К. Єгоров 206-212

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Скринінг перспективних сортів люцерни до грибних хвороб PDF
В. П. Туренко 213-217
Екологічне випробування сучасих гібридів кукурудзи PDF
Л. М. Чернобай, С. С. Китайова, Н. М. Музафаров, Т. В. Івлева, І. Б. Деркач 218-223
Особливості реакції ячменю ярого сорту Водограй на агротехнічні прийоми вирощування в умовах південного степу України PDF
В. О. Скидан, М. С. Скидан 224-230
Урожайність, пластичність та стабільність ячменю озимого у центральному Лісостепу України PDF
В. М. Гудзенко 231-240
Урожайність сортів рису в різних умовах вирощування PDF
М. А. Уханова, З. З. Педкевич, С. Г. Вожегов, Л. М. Цілинко 241-247
Ступінь прояву та розповсюдженість септоріозу листків пшениці озимої залежно від сорту PDF
О. Г. Сухомуд, В. В. Любич 248-255
Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах правобережного Лісостепу України PDF
C. B. Іванюк, Ю. М. Шкатула 256-261
Продуктивность и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников в условиях Крыма PDF
Л. А. Радченко, К. Г. Женченко 262-270
Характеристика нових сортів пшениці озимої Миронівської селекції за стійкістю проти септоріозу листя PDF
Т. І. Муха, О. А. Заїма 271-276
Стійкість сортів пшениці озимої до збудника Tilletia caries tul. У Лісос-тепу України PDF
Л. А. Мурашко 277-282
Посухостійкість персика в умовах південного берега Криму PDF
І. Бунчук 283-290
Стійкість сортів сої до хвороб в умовах природного і штучного зара-ження рослин PDF
С. В. Поліщук, С. І. Ляска 291-296
Сортова мінливість маточних коренеплодів буряка столового сорту Бордо харківський PDF
С. І. Корнієнко 297-301