ScienceRise: Pedagogical Education

Основним завданням журналу "ScienceRise: Pedagogical Education" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі педагогічних науки.

 

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2 (29) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів PDF
Andrii Kravchenko 4-12
Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників на засадах системно-цілісного підходу PDF
Liudmyla Berezovska 13-16
Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва PDF
Halyna Sotska, Halyna Kuzmenko 17-21
Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістерської підготовки PDF
Inna Sabatovska, Sergey Bobokalo 22-27
Експериментальна перевірка ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів (рубіжний рівень) PDF
Oksana Asadchykh, Alla Savcheno 27-33
Загальні закономірності підготовки фахівців у закладах туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи PDF
Olesia Samokhval, Natalia Voinarovska 34-39
Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі PDF
Alla Semenova 40-48