ScienceRise: Pedagogical Education

Основним завданням журналу "ScienceRise: Pedagogical Education" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі педагогічних науки.

 

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 3 (23) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Педагогічні умови реалізації моделі формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки PDF
Anton Semenyuk 4-7
Профессионально-педагогическая подготовка будущих переводчиков английского и китайского языков в вузах Украины PDF (Русский)
Oleksandra Popova 7-13
Порівняльний аналіз залучення студентського самоврядування до управлінської структури ЗВО у Канаді й Україні PDF
Anna Pidhaietska 13-18
Державні програми організації професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії PDF
Kamilla Magrlamova 19-22
Експериментальне дослідження формування професійної компетенції пожежників-рятувальників в процесі курсової підготовки PDF
Inna Krasutskaya 23-30
Місце спецкурсу «Аналітичні дослідження в екології» у формуванні фахових компетентностей майбутніх екологів освітнього ступеня «магістр» PDF
Olga Zablotska, Nadezhda Gorbunova 31-33
Основні принципи і зміст технології формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності у творчих мистецьких колективах PDF
Svetlana Chirkina 34-37
Експериментальна перевірка ефективності методичної системи формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування у вищих медичних навчальних закладах України PDF
Iryna Nikolayeva 38-40
Модель взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків PDF
Larisa Sierykh 41-44