ScienceRise: Pedagogical Education

«ScienceRise: Pedagogical Education» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік, входить до категорії «Б» «Переліку фахових видань України» (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 та № 374 від 13.03.2017).

Журнал «ScienceRise: Pedagogical Education» видається видавництвом ПП «Технологічний Центр» з 2016 року. Метою журналу є публікація статей, які висвітлюють результати теоретичних і емпіричних досліджень з питань, пов'язаних з усіма аспектами освіти: від дошкільної до післядипломної. Також в журналі «ScienceRise: Pedagogical Education» публікуються статті, які висвітлюють не лише нові підходи в освіті, а й зв'язок сучасних технологій і IT-сервісів в сучасній освіті.

До публікації приймаються оригінальні та оглядові дослідження.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 4 (31) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Критерії та рівні сформованості професійних компетентностей у фахівців природоохоронної галузі з екологічного моніторингу PDF (English)
Natalia Bordiug 4-7
Особливості розвитку м’яких навичок студентів ІТ-спеціальностей засобами навчальних Scrum проектів PDF
Oleksandr Gura 8-15
Аналіз основних проблем дидактики в педагогіці Олександра Духновича PDF
Maryna Tymchyk 15-22
Професійно-синергетична науково-методична компетентність викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти PDF (English)
Svitlana Tolochko 23-27
Імплементація досвіду професійної підготовки і виховання дівчат української діаспори у зміст роботи «Школи шляхетних українок» PDF
Oksana Dzhus 27-36
Систематизація центрів освіти дорослих як провайдерів неформального навчання в Україні PDF
Olena Samodumska 36-40
Студентоценроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя PDF
Mariya Boyko 41-45