ScienceRise: Pedagogical Education

Основним завданням журналу "ScienceRise: Pedagogical Education" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі педагогічних науки.

 

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2 (10) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців PDF
Iryna Radziievska 4-8
Аналіз теоретико-методологічних основ культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880–1937) PDF
Yuliya Hryn', Olena Lobach 9-13
Відбір відеофонограм для формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації PDF
Natalia Lutkovska 13-18
Сутнісний аналіз рівнів методологування науково-професійної соціальної роботи PDF
Liliya Rebukha 18-21
Дослідження професійного самовизначення майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності PDF
Аnna Dobrovolska 22-31
Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура PDF
Oksana Zaliubivska, Alexander Didenko 31-35
Лінгводидактичний аспект формування навичок фахової комунікації у студентів-іноземців медичних університетів PDF
Tamara Serhiienko 35-40
Хід та аналіз результатів експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів PDF
Svitlana Khliestova 41-45
Обгрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки PDF
Vitaliy Veretilnik, Alexander Didenko 46-50