Типологія перфекціонізму в підлітків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.31-49

Ключові слова:

перфекціонізм, типологія, підлітки, деструктивний вплив, академічна успішність, емоційні проблеми, тривожно-депресивні прояви, надія на успіх, уникання невдачі.

Анотація

У статті розглянуто психологічні підходи до визначення типів перфекціонізму в дорослих і підлітків; проаналізовано критерії, що лежать в основі таких типологій. Описано психологічні особливості перфекціонізму в підлітковому віці. Проаналізовано кореляційний зв’язок між рівнем загального перфекціонізму в підлітків і рівнем академічної успішності, ступенем вираженості тривожно-депресивних проявів, домінуванням мотиваційних тенденцій на досягнення успіху чи уникнення невдачі. За допомогою кластерного аналізу розроблено типологію перфекціонізму в підлітковому віці, яка враховує такі континуальні критерії: «уникання невдачі – надія на успіх»; «високий рівень успішності – низький рівень успішності»; «відсутні емоційні проблеми – виражені емоційні проблеми»; «високий рівень перфекціонізму – низький рівень перфекціонізму». Встановлено, що до першого типу перфекціонізму (успішний тривожно-депресивний перфекціоніст) належать підлітки з високим рівнем  перфекціонізму,  рівною  мірою  вираженими  мотиваційними тенденціями  на  досягнення  успіху  й  уникнення  невдачі,  високим  рівнем академічної успішності, вираженими тривожними і депресивними проявами. Другий тип (успішний конструктивний перфекціоніст) презентують підлітки із середнім рівнем перфекціонізму, переважанням мотиваційної тенденції на досягнення успіху, досить високим рівнем академічної успішності та помірно вираженими тривожно-депресивними проявами. Третій тип підлітків (неуспішний тривожно-депресивний  перфекціоніст)  демонструє  високий  рівень  перфекціонізму,  виражену мотиваційну тенденцію уникнення невдачі, високий рівень тривожно-депресивних проявів і низький рівень академічної успішності. Й, нарешті, до четвертого типу входять досліджувані з низьким рівнем перфекціонізму, вираженими рівною мірою мотиваційними тенденціями на досягнення успіху чи уникнення невдачі, вираженими на низькому рівні тривожно-депресивними проявами і середнім рівнем академічної успішності.

Біографія автора

Альона Вавілова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології

Посилання

Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Юдеева Т.Ю. Перфекционизм, депрессия и тревога. Московский психотерапевтический журнал. Московський психотерапевтичний журнал. Moscow Psychotherapeutic Journal. 2001. Вып. 4. С. 18–48.

Кононенко О.І. Диференціація типів перфекціонізму особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Теоретические и прикладные проблемы психологии. Theoretical and applied problems of psychology. 2015. Вип. 3 (38). С. 199–204.

Кононенко О.І. Перфекціонізм особистості [монографія]. Одеса : Удача, 2016. 374 с.

Ларских М.В., Удалых И.А. Зависимость уровня и типологии перфекционизма подростков от типа негармоничного воспитания в семье. Инновации в науке: Тезисы XLV междунар. науч.-практ. конф. (Россия, г. Новосибирск, 27 мая 2015 г.) / Ответсв. ред. А. И. Гулин. Новосибирск: СибАК, 2015. С. 212.

Лукіна Н.Б. Дослідження психологічних особливостей особистісних типологій перфекціоністів у структурі цільової спрямованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Научный вестник Херсонского государственного университета. Scientific Bulletin of Kherson State University. 2017. Вип. 6. Т. 1. С. 56–61.

Нечепоренко О.П., Разина М.В. Гендерные особенности типологии ответственности и перфекционизма. Вестник Омского университета. Вісник Омського університету. Bulletin of Omsk University. 2012. Вип. 2. С. 18–23.

Павлова В.С. Теоретичний аналіз типологій перфекціонізму. Актуальні проблеми психології. Актуальные проблемы психологии. Actual problems of psychology. 2013. Вип. 39. Т. 1. С. 53–57.

Проскурня А.С. Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів. Проблеми сучасної психології. Проблемы современной психологии. Problems of modern psychology. 2016. Вип. 33. С. 33–38.

Юдеева Т.Ю. Перфекционизм как личностный фактор депрессивных и тревожных расстройств : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 13.00.04. Москва, 2007. 275 с.

Ясная В.А. Перфекционизм: история изучения и современное состояние проблемы. Вопросы психологии. Питання психології. The

questions of psychology. 2007. Вып. 4. С. 157–168.

Flett, G.L., Hewitt, P.L., Boucher, D.J., Davidson, L.A., & Munro, Y.

(2016). The Child and Adolescent Perfectionism Scale: Development,

validation, and association with adjustment. Journal of Psychoeducational Assessment, 34 (7), 634–652.

Hamachek, D. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27–33.

Stoeber, J., & Otto, К. (2006). Positive Conceptions of Perfectionism: Approaches, Evidence, Challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295–319.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-12

Як цитувати

Вавілова, А. (2018). Типологія перфекціонізму в підлітків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 31–49. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.31-49