Ролеграма як шлях активізації поведінкових паттернів у рольовій структурі особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.114-132

Ключові слова:

особистість, роль, психологічна роль, рольова структура особистості, поведінковий паттерн, рольові профілі (кластери), рольова компетентність, ролеграма.

Анотація

У статті акцентовано увагу на змісті психологічних ролей як поведінкових паттернів рольової структури особистості. Дослідження рольових аспектів психології особистості розглянуто з позиції соціального, психологічного, соціально-психологічного та рольового підходів, що детермінують особистісні паттерни рольової поведінки. У контексті рольового розвитку особистості визначено провідні шляхи реалізації конкретних моделей поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях і їх відображення у поведінкових паттернах. Визначено набуття рольової компетентності необхідною умовою розвитку здатності особистості оперативно володіти своїми психологічними ролями, вміщувати рольову поведінку в процес власної життєдіяльності й творчості, створювати рольові репертуари. Провідною ідеєю наших експериментальних розвідок постає думка про те, що саме обрана нами модель поведінки (психологічні ролі, втілені у поведінковий паттерн) надає людині змогу звільнитися від постійного бажання захищатися, комплексувати. Основним чинником формування рольової поведінки особистості є соціальні очікування, як самої особистості стосовно себе й оточення, так і референтних осіб чи груп. Розкрито чотири основні різновиди психологічної ролі, що впливають на вміння особистості вибудувати цілісну систему моделей поведінки. З’ясовано, що одним зі шляхів реалізації рольової поведінки виступає ролеграма (система дій і вчинків конкретної особи; концептуальний досвід людини, котра виконує роль; своєрідний процес набуття ролі). Визначальним для побудови ролеграми є зміст професійної діяльності. Задля відпрацювання ролей «фасилітатор», «психолог» і «партнер» наведено перелік необхідних дій для кожної ролі, що є базовою системою, яка відповідає переконанням, інтересам, цінностям особистості й визначає її унікальність. Подано рекомендації та зразки завдань для побудови ролеграми й відпрацювання системи дій, що складають змістовну характеристику певної ролі.

Біографія автора

Зоя Мірошник, Криворізький державний педагогічний університет

Доктор психологічних наук, професор

Посилання

Адлер А. Понять природу человека [Электронный ресурс]. Москва : Академический проект, 1997. Режим доступа : https://royallib.com/book/adler_alfred/ponyat_prirodu_cheloveka.html.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. Москва : Прогресс, 1988. 400 с.

Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. СПб. : Питер, 2008. 400 с.

Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. Киев : Интерпресс ЛТД, 2007. 312 с.

Максименко С.Д. Генезис существования личности. Киев : Издательство «ООО КММ», 2006. 240 с.

Мірошник З. Рольова структура особистості вчителя початкових класів: монографія. Харків : ХНПУ, 2011. 306 с.

Морено Я. Психодрама. Москва : Психотерапия, 2008. 496 с.

Мясищев В.Н., Ковалев А.Г. Психические особенности человека. Характер, способности. Москва : Республика, 1957. 469 с.

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. Москва : ТЦ Сфера, 1998. 240 с.

Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. Москва : КСПT, СПб. : Ювента, 1999. 346 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності: монографія. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. 544 с.

Юнг К.Г. Психологические типы. Москва : АСТ «Университетская книга», 1996. 693 с.

Ярошевский М.Г., Юревич А.В., Алахвердян А.Г. Программно-ролевой подход в современной науке. Вопросы психологии. Питання психології. Psychology issues. 2000. № 6. С. 3–18.

Hagenaas, J.A. (2015). Methodological issues categorical data analysis. Categorizatoin, linearity, and response effects. Methodology, 11, 126–141. Retrieved from https://doi.org/10.1027/1614-2241/а000102.

Keep, J.J., Hatzis, D., Kavanagh, D.J., White, K.M., & Hamilton, K. (2018). Parent’s role construction for facilitating physical activity-related behaviors in their young children. Australian Journal

of Psychology, 70, 246–257. Retrieved from https://doi:10.1111/

ajpy.12195.

Mcleod, J.D., & Lively, K.J. (2003). Social Structure and Personality. Handbook of Social Psychology. New York. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/694e/e032e1399bb3a23c044620e0b104dc40635e.pdf.

Mead, G.H. (1938). The philosophy of the act. Chicago: The Univ. of Chicago press.

Roe, R.A. (2002). What makes a competent psychologist? European Psychologist, 7 (1), September, 192–202. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/5155/d6004cd4190c39ff00af2ce7dde685bf5539.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Як цитувати

Мірошник, З. (2018). Ролеграма як шлях активізації поведінкових паттернів у рольовій структурі особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 114–132. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.114-132