Етнічні стереотипи: чинники формування та їх використання засобами масової інформації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.170-190

Ключові слова:

етнічні стереотипи, міжетнічні взаємини, етнічна напруженість.

Анотація

У статті проведено огляд перспективних й актуальних напрямків вивчення етнічних стереотипів. Автором розглянуто чинники впливу на формування та розвиток етнічних стереотипів у площині міжетнічної взаємодії. Проаналізовано стан розробленості поняття етнічного стереотипу в сучасній психології. Виявлено взаємозв’язки етнічних стереотипів із соціальними процесами та міжетнічною взаємодією. Установлено вплив міжетнічної взаємодії на формування етнічних стереотипів. Проаналізовано процес формування етнічних стереотипів, пов’язаний  із  психологічними  аспектами  міжнаціональних  комунікацій,  які тотожні різним типам соціальних відносин у суспільстві. Розглянуто перспективні й актуальні напрямки вивчення етнічних стереотипів. Автор вказує, що формування етнічних стереотипів відображає психологічні аспекти міжетнічних комунікацій. З’ясовано, що етнічні стереотипи є складовим об’єктом системи міжетнічних відносин, у якому жоден елемент не може бути домінуючим або існувати в ізоляції від інших, тобто стереотипи і міжетнічне спілкування взаємопов’язані та взаємозалежні. Проаналізовано  методологічні  чинники,  які  використовуються  у сучасній  психології  для  вивчення  складності,  унікальності,  специфіки, дійсності існування та функціонування етнічних стереотипів суспільства.  Значну  увагу  приділено  характерному  розриву  теоретичного опису етнічних стереотипів і практичних рішень, що застосовуються під час вивчення етнічних відносин як галузі наукового пізнання. Автор  дійшов  висновку,  що  існує  необхідність  розробки  систем раннього прогнозування конфліктних ситуацій і моделі виникнення та поширення  конфліктів.  Ця  система  ефективно  запобігає  кризовому стану міжетнічних відносин із небезпечними наслідками.

Біографія автора

Наталія Семенів, Національний університет «Львівська політехніка»

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Грабовська І. Сучасні українці у дзеркалі чужих та власних стереотипів. Сучасність. 2004. № 9. С. 139.

Блинова О.Є. Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді. Збірник наукових праць Кам’янецьПоділь ського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2014. Вип. 23. С. 68–78.

Євтух В. Етнічність. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. Київ : Фенікс, 2012. 396 с.

Ларченко М.Л. Етнічні стереотипи та їх вплив на рівень національної толерантності. Вісник НТУУ «КПІ». 2011. № 4. С. 50–54.

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М. : Смысл, 1998. 389 с.

Шиприкевич О. Етнічні стереотипи в сучасній українській телерекламі. Народна творчість та етнографія. 2010. Вип. 1. С. 94–99.

Шмиглюк О.Г. Особливості уявлень учасників АТО про сучасного Українця. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. 2016. Вип. 5. С. 261–266.

Asal, V., Findley, M., Piazza, J.A., & Walsh, J.I. (2016). Political Exclusion, Oil, and Ethnic Armed Conflict. Journal of Conflict Resolution, 60 (8), 1343–1367.

Bergen, D.D., Ersanilli, E.F., Pels, T.V.M., & De Ruyter, D.J. (2016). Turkish-Dutch youths’ attitude toward violence for defending the ingroup: What role does perceived parenting play? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 22 (2), 120–133.

Dixon, T.L., & Maddox, K.B. (2005). Skin tone, crime news, and social reality judgments: Priming the stereotype of the dark and dangerous black criminal. Journal of Applied Social Psychology, 35 (8), 1555–1570.

Gawronski, B., Strack, F., & Bodenhausen, G.V. (2009). Attitudes and cognitive consistency: The role of associative and propositional processes. In R.E. Petty, R.H. Fazio, & P. Brin l (Eds.), Attitudes: Insights from the new implicit measures (pp. 85–117). New York : Psychology Press.

Greenwald, A.G., & Banaji, M.R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4–27.

Greenwald, A. G., Banaji, M.R., Rudman, L.A., Farnham, S.D., Nosek, B.A., & Mellott, D.S. (2002). A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. Psychological Review,

, 3–25.

Hilton, J. L., & von Hippel, W. (1996). Stereotypes. Annual Review of Psychology, 47, 237–271.

Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York : Harcourt, Brace.

Olson, M.A., & Fazio, R.H. (2001). Implicit attitude formation through classical conditioning. Psychological Science, 12, 413–447.

Park, J., Felix, K., & Lee, G. (2007). Implicit attitudes towards arab-muslims and the moderating effects of social information. Basic and Applied Social Psychology, 29 (1), 35–45.

Petty, R.E., Briñol, P., & DeMarree, K.G. (2007). The Meta-Cognitive Model (MCM) of attitudes: Implications for attitude measurement, change, and strength. Social Cognition, 25 (5), 657–686.

Weisbuch, M., & Ambady, N. (2008). Affective divergence: Automatic responses to others’ emotions depend on group membership. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1063–1079.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-05

Як цитувати

Семенів, Н. (2018). Етнічні стереотипи: чинники формування та їх використання засобами масової інформації. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (42), 170–190. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.170-190