Когнітивна природа віри

Автор(и)

  • Ю. А. Алєксєєва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.15-40

Ключові слова:

віра, когнітивна природа віри, мислення, гіпотеза, знання, сумніви, гештальти.

Анотація

У статті презентовано концептуальні погляди на когнітивні аспекти природи віри. Розглянуто віру як когнітивний феномен із позиції філософських узагальнень. Проаналізовано взаємозв’язок віри, когнітивних процесів і компонентів особистості на основі існуючих психологічних концепцій, що дало змогу підтвердити думку про системну організацію когнітивно-особистісної діяльності, де віра виконує функцію основного системотвірного елемента. Представлено розвиток віри від гіпотез до знань, що формуються в суспільній та індивідуальній свідомості. Цей шлях можна представити у формі стійкого механізму генерування гіпотез та їх подальших перевірок за допомогою методів і способів раціонального мислення. У разі відповідності передбачуваних концептів або конструктів критеріям достовірності, реальності та визначеності вони визнаються справжніми і відповідними дійсності. Якщо факти спростовуються, гіпотезу відкидають, і ті концепти, що лежали в її основі, визнають хибними. Констатовано, що віра і сумнів, як продукт раціонального та критичного мислення, є основними і взаємодоповнюючими інструментами структурування дійсності, різниця між ними все ж дуже значна. Розкрито відмінності між вірою та сумнівами за різними критеріями. Зроблено висновок, що відповідно до принципу континууму, під яким розуміється безперервна сукупність, єдність і зв’язок усього того, що відбувається на різних рівнях і в різних сферах (свідомості та несвідомого, первинних і вторинних процесів, принципів задоволення і реальності, потребнісних станів, що виражаються в бажаннях і уникненні дисонансних переживань, формах адаптивної активності, проекції – рефлексії тощо), віру і критичні форми мислення слід розглядати як єдиний механізм, що дає змогу здійснювати перехід одного стану в інший, де один стан є умовою активності іншого. Віра і сумніви, виключаючи і доповнюючи одне одного, стають основним чинником розвитку самого мислення, системи ціннісних відносин й особистості загалом.

Посилання

Алєксєєва Ю. А. Теоретичний аналіз психологічної сутності віри у філософських наукових працях / Ю. А. Алєксєєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Психологічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 12–16.

Алєксєєва Ю. А. Psychological aspects of studying the phenomenon of faith / Ю. А. Алєксєєва // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 27. – С. 20–34.

Бакштановский В. И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В. И. Бакштановский. – М. : Политиздат, 1983. – 224 с.

Василюк Ф. Е. Психотехника выбора / Ф. Е. Василюк // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии ; [под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур]. – М. : Смысл, 1997. – С. 294–314.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер ; [пер. с англ.] ; [под общ. ред. С. Ф. Горбова, В. П. Зинченко]. – М. : Прогресс, 1987. – 336 с.

Канемап Д. Рациональный выбор, ценности и фреймы / Д. Канемап, А. Тверски // Психологический журнал.– 2003. – Т. 24. – № 4. – С. 31–42.

Кустов А. В. Мислення: психологічні, психопатологічні та психотерапевтичні аспекти : навч. посіб. / А. В. Кустов, Ю. А. Алєксєєва. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 320 с.

Левин К. Теория поля в социальных науках / К. Левин. – СПб. : Сенсор, 2000. – 368 с.

Леонтьев Д. А. Психология выбора / Д. А. Леонтьев, Е.Ю. Овчинникова, Е. И. Рассказова, А. Х. Фам. – М. : Смысл, 2015. – 464 с.

Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом консультировании / Ф. Майленова. – М. : «КСП+», 2002. – 416 с.

Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы / Б. Рассел ; [пер. с англ.]. – К. : Ника-Центр, 1997. – 560 с.

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер ; [пер. А. Анистратенко, И. Знашева]. – СПб. : Ювента, 1999. – 317 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. – М. : Наука, 1989. – 456 с.

Фрейд З. Психология бессознательного : Сборник / З. Фрейд. – М. : Просвещение, 1989. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-16

Як цитувати

Алєксєєва, Ю. А. (2018). Когнітивна природа віри. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 15–40. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.15-40