Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи

Автор(и)

  • І. В. Ващенко
  • О. П. Зелінська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.53-61

Ключові слова:

ініціальні конфліктогени, суддя, конфліктна взаємодія, звинувачення, судовий процес.

Анотація

У статті представлено аналіз проблеми ініціальних конфліктогенів у судовому процесі. Показано, що ініціальні конфліктогени учасників судового процесу заважають прийняттю неупередженого, виваженого рішення по справі. З’ясовано, що для реалізації професійної діяльності в конфліктогенному середовищі, зокрема судді, вкрай потрібна сформованість конфліктологічної компетентності (наявність конфліктологічних знань; володіння соціальними технологіями профілактики, управління, мінімізації деструктивних форм конфлікту; сформованість професійного типу мислення, який містить рефлективність, методологічність, саногенність, об’ємність, креативність; володіння технологіями психогігієни і стресостійкості у конфліктах тощо). Її розвиток залежить від психолого-акмеологічних умов (потреба суспільства у професіоналах високого класу, престиж професіоналізму, гуманітаризація системи управлінської освіти, специфіка еталонів і стандартів професійного середовища) і чинників (психологічна готовність до конфліктологічної діяльності, самонавчання і саморозвитку). Зазначено, що коли інтереси сторін, які беруть участь у справі, не збігаються з цілями і завданнями суду в установленні дійсних обставин справи, тоді відносини суду з цими особами носять конфліктний характер, що виражається у такій поведінці цих осіб, яка заважає діяльності суду зі встановлення істини. Доведено важливість уміння визначати критерії оптимальності / неоптимальності реагування на ініціальні конфліктогени у судовому процесі з метою зміни установок учасників судового процесу, зниження напруги між позивачем і відповідачем та їх конфліктної взаємодії, мотивом до якої було прагнення людини задовольнити свою потребу.

Посилання

Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М.І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 с.

Ващенко І. В. Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи / І. В. Ващенко, О. П. Зелінська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 1 (45). – С. 60–66.

Коновалова В. Е. Основы юридической психологии : учебник / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Харьков : Одиссей, 2005. – 352 с.

Черновський О. К. Юридико-психологічні особливості розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Олексій Костянтинович Черновський ; Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. –

с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-11

Як цитувати

Ващенко, І. В., & Зелінська, О. П. (2018). Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 53–61. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.53-61