Життєвий успіх як соціально–психологічний феномен

Автор(и)

  • І. А. Гуляс

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.69-78

Ключові слова:

життєвий успіх, рівень домагань, компоненти життєвого успіху, стратегія життєвого успіху.

Анотація

Обґрунтовано концепт «життєвий успіх» у соціально-психологічному аспекті. З’ясовано, що проблема життєвого успіху є дискусійною, про що свідчать низка підходів щодо його тлумачень і, мабуть, цікавість також. Розглянуто умови досягнення життєвого успіху та чинники, що на нього впливають. Указано на тісний зв’язок успіху із соціальною природою людини, вдалою структурованістю її психологічного простору та часу. Щоб досягти успіху, особистість має бути включена у соціум і відособлена від нього. Тоді вона зможе злитися з професійною групою, почуватися з нею як єдине ціле та водночас виокремитися, стати помітною, незамінною, визнаною. Крім того, вона має відчувати плин часу свого життя, не відкладаючи на далеке майбутнє те, чого потрібно досягати вже тепер. Зазначено, що сучасні уявлення про ефективну, успішну, творчу особистість чітко співвідносяться з положеннями суб’єктного підходу до розуміння життєвого шляху особистості. Акцентовано на групі Творців, яким властиво піклуватися не лише про себе, але й про інших людей і власне життя загалом, усвідомлюючи себе не лише як унікальну «одиницю в космічній порожнечі», але і як учасника та продовжувача людської історії. Творцю властиве відчуття того, що його життя «зробили» таким багато людей до нього, і він сам зможе внести в життя потрібний вклад для майбутнього і майбутніх. Творець набуває, має і багатіє, щоб творити. Представлено сутнісні ознаки стратегії життєвого успіху.

Посилання

Артамошина Ю. В. Особенности представлений женщин о жизненном успехе / Ю. В. Артамошина // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 4 (48). – С. 211–215.

Бабулина Л. В. Субъектные и сценарные стратегии жизненного пути личности / Л. В. Бабулина // Мир психологии. – 2007. – № 1. – С. 68–78.

Галюк А. Д. Особенности представлений молодежи о жизненном успехе в современной России : дис. … канд. социолог. наук : 22.00.06 / Алёна Дмитриевна Галюк. – Екатеринбург, 2004. – 145 с.

Ільїна Ю. М. Методика дослідження життєвого сценарію «успіх» [Електронний ресурс] / Ю. М. Ільїна. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1711/1/Lototska_lifescenario_

recearch_metod_2010.pdf.

Козлов Н. И. Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека / Н. И. Козлов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 304 с.

Левченко В. В. Секреты успеха и успешности современного человека : [монография] / В. В. Левченко. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 259 с.

Романовський О. Г. Філософія досягнення успіху : [підручник] / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 592 с.

Тернер К. Мы рождены для успеха / Колин Тернер. – М. : ГРАНД-ФАИР, 2001. – 139 с.

Технології життєвого успіху : [практично зорієнт. посіб.] / [І. Г. Єрмаков та ін. ; редкол. : І. Г. Єрмаков та ін.] ; М-во освіти і науки України. – К. : Гімназія «Консул» № 86, 2007. – 663 с.

Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К. : Марич, 2009. – 232 с.

Трейси Б. Достижение максимума / Брайан Трейси. – Минск : Попурри, 2000. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-11

Як цитувати

Гуляс, І. А. (2018). Життєвий успіх як соціально–психологічний феномен. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 69–78. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.69-78