Особистість учителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості

Автор(и)

  • Н. В. Добіжа
  • І. І. Оніщук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.79-89

Ключові слова:

індивідуальний стиль педагогічного спілкування, професійно значущі якості, індивідуально-типологічні особливості, компенсаторна функція.

Анотація

У статті розглянуто роль професійно значущих і загальнолюдських якостей особистості вчителя з точки зору проблем психології особистості, обґрунтовано необхідність виховання особистісних рис учителя як ефективної умови організації спілкування з учнями. Із цією метою визначено основні чинники, що визначають успішний стиль спілкування та психологічні перешкоди у цьому процесі, подолання яких забезпечить ефективність навчальновиховного процесу. Охарактеризовано умови, що сприяють ефективному формуванню рефлексивних умінь студентів у процесі професійної підготовки: розвиток мотиваційної сфери майбутніх учителів; оволодіння прийомами керування власним емоційним станом у професійній діяльності; розвиток умінь і навичок впливу на інших людей у процесі взаємодії, співпраці з ними; підвищення готовності до інновацій, творчого пошуку; усвідомлення професійних завдань, індивідуальних психічних якостей; формування позитивної «Я-концепції» студента; забезпечення майбутньому вчителю можливості для самовираження у спілкуванні. Як висновок, нами запропоновано й охарактеризовано якості, що створюють безпечне психологічне освітнє середовище: сформована особистісно-орієнтована професійна позиція, адекватна самооцінка, позитивна «Я-концепція», адекватність, оперативність, гнучкість тощо.

Посилання

Амонашвили Ш. А. Новаторство как явление в отечественной дидактике конца XX в. [Электронный ресурс] / Шалва Александрович Амонашвили. – Педагогика. – 2010. – Режим доступа : http://paidagogos.com/?p=121.

Васянович Г. Концептуальні засади морально-духовної та естетико-психологічної підготовки фахівців у системі професійно-технічної освіти / Г. Васянович, В. Онищенко, Л.Руденко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 3. – С. 11–19.

Вяткин Б. А. Творческий путь В. С. Мерлина как процесс создания учения об интегральной индивидуальности / Б. А. Вяткин // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 1. – С. 54–61.

Добіжа Н. В. Методологічні засади формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови в процесі педагогічної практики / Н. В. Добіжа, І.І. Оніщук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць / Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. Вип. 43. – С. 209–214.

Коростылёва Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылёва. – СПб. : Изд-во «Речь», 2005. – С. 109–118.

Council of Foreign Language Teachers / Standards For Foreign Language Learningin the 21st Century. – Allen Press. – 3rd Edition. – Revised Including Arabicedition, 2006. – 110 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-12

Як цитувати

Добіжа, Н. В., & Оніщук, І. І. (2018). Особистість учителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 79–89. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.79-89