Свідомість як «граничне поняття»

Автор(и)

  • С. М. Каліщук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.102-115

Ключові слова:

свідомість, історико-філософське пізнання, зміст, структура, функції, ознаки свідомості.

Анотація

Обґрунтовано необхідність побудови онтологічних моделей свідомості особистості з виокремленням і порівнянням основних дискурсів дослідження: філософського, природничо-наукового, психологічного. Окреслено базові траєкторії дослідження свідомості: панорамність як свідомість «зі світом»; обрання певного ракурсу дослідження; розкриття внутрішнього змісту, функцій та ознак свідомості. Представлено філософський ракурс дослідження свідомості як граничної реальності. Побудовано внутрішній простір історико-філософського пізнання феноменології свідомості й окреслено процес отримання і накопичення філософського знання про свідомість. Показано дихотомію безперервного «потоку» і дискретності свідомості, як зовнішнього протиріччя та внутрішньої засади стабільно-динамічної властивості свідомості, що задовольняють умові бачення та розуміння всіх трьох її іпостасей, а саме: свідомість «про світ», свідомість «у світі» та свідомість «зі світом». Наведено підходи, дослідницькі завдання й ідеї, що виступають проявом процесуально-динамічного аспекту філософського пізнання феномену «свідомість», у якому проявляється не тільки багатоплощинність дослідницьких завдань, але й взаємодія альтернативних варіантів і певна конкуренція наукових програм. Запропоновано головні координати дослідницького поля свідомості, які дають змогу відобразити змістовний аспект філософського пізнання феномену «свідомість», структурну концептуалізацію площинної будови свідомості, змістовні та функціональні її характеристики, типові ознаки. Наведено когнітивно-символічний аналіз еволюції свідомості. Запропоновано трактування свідомості із зовнішньої позиції як забезпечення «досвіду розрізнення», дискретного схоплення та взнавання сутнісних ознак і проявів зовнішнього та з внутрішньої позиції, як прояв людського випромінювання, прояв суттєвої структури переживань.

Посилання

Бескова И. А. Эволюция и сознание: (когнитивно-символический анализ) / И. А. Бескова. – М. : ИФ РАН, 2001. – 179 c.

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження / Л. Вітгенштейн ; [пер. Є. Поповича]. – Київ : Основи, 1995. – 265 с.

Горак Г. І. Філософія: [курс лекцій] / Г. І. Горак. – К. : Вілбор, 1997. – 272 с.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / Э. Гуссерль. – М. : Академический проект, 2009. – 486 с.

Иванов А. В. Мир сознания : [монография] / А. В. Иванов. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2000. – 432 с.

Каліщук С. М. Логіко-предметний зміст категорії «свідомість» / С. М. Каліщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 6. – Т. 1. – Херсон, 2016. – С. 57–62.

Капра Ф. Паутина жизни / Ф. Капра. – София : Гелиос, 2002. – 335 с.

Клейн Д. Історія наукової психології, її походження та філософські засади / Д. Клейн. – К. : Наукова думка, 1970. – 186 с.

Малахов В. А. Етика : [курс лекцій] / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2000. – 348 с.

Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема / М. К. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 3–18.

Мамардашвили М. К. Стрела познания: набросок естественно-исторической гносеологии / М. К. Мамардашвили. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 296 с.

Молчанов В. Сознание и различие / В. Молчанов // Проблема сознания: разные ракурсы (Материалы конференции «Проблема сознания: традиции и современность», 24 апреля 2014 года, г. Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет ; DirectMEDIA, 2014. – С. 36–42.

Прист С. Теории сознания / С. Прист. – М. : Идея-Пресс ; Дом интеллектуальной книги, 2000. – 288 с.

Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / А. М. Пятигорский. – М. : Прогресс, 1982. – С. 67.

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер. – Томск : Водолей, 1998. – 384 с.

Хант Г. О природе сознания. С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения / Г. Хант. – М. : АСТ ; Институт трансперсональной психологии ; Издательство К. Кравчука, 2004. – 555 с.

Шандор Ф. Проблема свідомості в сучасному філософському дискурсі / Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 73–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-24

Як цитувати

Каліщук, С. М. (2018). Свідомість як «граничне поняття». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 102–115. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.102-115