Теоретико–методологічне дослідження детермінант виникнення адиктивної поведінки у студентів

Автор(и)

  • У. Б. Михайлишин

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.176-187

Ключові слова:

адиктивна поведінка, залежність, шкідлива звичка, адикції, темперамент, індивідуально-типологічні особливості, негативний вплив, юнацький вік, період студентства.

Анотація

У статті розглянуто основні підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до вивчення проблеми адиктивної поведінки особистості. Указано основні етапи формування адиктивного процесу. Проаналізовано основні ознаки, властиві людині із залежною поведінкою. Висвітлено основні види адиктивної поведінки та розглянуто узагальнену класифікацію хімічних і нехімічних форм залежної поведінки, які можуть проявлятись у людини. Визначено чинники, що можуть спричинити формування адиктивної поведінки у період студентства. Проаналізовано соціальні чинники. З’ясовано, що технічний прогрес у різних галузях індустрії, вплив групи однолітків, сім’ї тощо можуть спричинити формування залежної поведінки. Висвітлено чинники, пов’язані з індивідуальними особливостями особистості. З’ясовано, що психофізіологічні особливості людини (типологічні особливості нервової системи, характер), різні характеристики особистості можуть спричиняти виникнення адикцій. Показано, що психофізіологічні особливості людини визначають індивідуальну своєрідність адиктивної поведінки. Вони можуть істотно впливати на вибір об’єкта залежності, на темпи її формування, ступінь вираженості. Проаналізовано біологічні чинники, пов’язані зі спадковою схильністю до певних форм адиктивної поведінки, ступенем початкової толерантності до певних речовин. Визначено, що дослідження цього питання проводяться переважно трьома методами: генеологічними, близнюковими та дослідженнями прийомних дітей. З’ясовано, що схильність до формування адиктивної поведінки загалом є універсальною особливістю людини, у тому числі в період студентства. Зроблено висновок, що адиктивна поведінка може бути наслідком впливу не якогось одного, а одночасно декількох чинників, при цьому поєднання таких чинників індивідуальне для різних людей.

Посилання

Акажанова А. Т. Девиантология : учеб. пособие / А. Т. Акажанова. – Алматы : Нур-пресс, 2008. – 114 с.

Виничук Н. В. Психология аномального поведения / Н. В. Виничук. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 198 с.

Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.

Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика / А. В. Гоголева. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 240 с.

Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская. – М. : Академия, 2004. – 288 с.

Комлев Ю. Ю. Интегративная криминология: девиантологический очерк : учеб. пособие / Ю. Ю. Комлев. – Казань : КЮИ МВД России, 2016. – 245 с.

Короленко Ц. П. Психодинамические механизмы аддикций в постсовременной культуре : [монография] / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. – Саарбрукен : LAP, 2011. – 188 с.

Короленко Ц. П. Психосоциальная аддиктология / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – Новосибирск : Олсиб, 2001. – 251 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c.

Лисецкий К. С. Психологические основы предупреждения наркотической зависимости личности / К. С. Лисецкий. – Самара : Изд-во «Универс групп», 2007. – 308 с.

Личко А. Е. Подростковая наркология: руководство / А. Е. Личко, В. С. Битенский. – Л. : Медицина, 1991. – 304 с.

Макушина О. П. Психология зависимости : учеб. пособие / О. П. Макушина. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007. – 78 с.

Малкина-Пых И. Г. Виктимология: психология поведения жертвы / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2010. – 864 с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Профилактика аддиктивного поведения : учеб. пособие / [В. Г. Белов, Г. Григорьев, В. А. Кулганов, Ю. А. Парфенов]. – СПб. : Православная инициатива, 2013. – 260 с.

Рождественская Н. В. Креативность: пути развития и тренинги / Н. В. Рождественская. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с.

Сенкевич Л. В. Трансформация защитных механизмов личности в процессе развития алкогольной зависимости на разных возрастных этапах / Л. В. Сенкевич, М. В. Сагалов,

А. Е. Метелица // Системная психология и социология. – 2016. – № 4 (20). – С. 39–49.

Симатова О. Б. Психология зависимости / О. Б. Симатова. – Чита : ЗабГГПУ, 2006. – 300 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-24

Як цитувати

Михайлишин, У. Б. (2018). Теоретико–методологічне дослідження детермінант виникнення адиктивної поведінки у студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 176–187. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.176-187