Розвиток творчого мислення як особистісної детермінанти навчальних досягнень молодших школярів

Автор(и)

  • Н. І. Мусіяка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.205-217

Ключові слова:

ґенеза, лонгітюдний експеримент, макроґенеза, мікроґенеза, навчальні досягнення, оригінальність, особистісна детермінанта, особистість, творче мислення.

Анотація

У статті представлено результати лонгітюдного експериментального дослідження особливостей творчого мислення як особистісної детермінанти навчальних досягнень молодших школярів. З’ясовано особливості становлення мікроґенези архітектоніки розвитку оригінальності творчого мислення у молодших школярів. Зафіксовано становлення мікрогенетичних тенденцій у розвитку оригінальності як показника творчого мислення у молодших школярів не лише у якісній і дихотомічній характеристиці рівнів, а й у ранговій репрезентації їх у тій чи іншій за результативністю групі. Здійснено характеристику макрогенетичних тенденцій у розвитку творчого мислення молодших школярів. Аналіз макроґенези свідчить про конструктивність розвитку оригінальності творчого мислення у школярів із високою результативністю навчальної діяльності. Установлено деструктивні зміни у макрогенетичній динаміці становлення оригінальності творчого мислення у молодших школярів зі слабкою результативністю навчальної діяльності, які взаємопересічно блокують рівень не лише навчальних досягнень, а й творчої активності школярів. Розкриті особливості оригінальності творчого мислення у молодших школярів із різним рівнем навчальних досягнень свідчать про зміни як в архітектоніці його розвитку, так і у ранговій репрезентації рівневих характеристик у тій чи іншій за результативністю групі школярів. Констатовано необхідність розробки диференційованих програм стратегій розвитку творчого потенціалу особистості молодшого школяра у взаємозв’язку з результативністю його навчальної діяльності як провідної для цього етапу онтогенезу.

Посилання

Диагностика познавательных способностей: Методики и тесты : учеб. пособие. – М. : Академический проект ; Альма Матер, 2009. – 533 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с.

Кремень В. Г. Вступ / В. Г. Кремень // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 6–7.

Кремень В. Г. Cучасне мислення й освіта: методологічний концепт / В. Г. Кремень // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 8–16.

Максименко С. Д. Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях / С. Д. Максименко // Психологічне опосередкування педагогічних впливів на розвиток особистісної активності в

освітньому просторі : метод. реком. / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – С. 4–35.

Мусіяка Н. І. Онтогенетична динаміка прогностичної самооцінки як детермінанта особистісної ефективності школяра / Н. І. Мусіяка // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – Т. XII. Психологія творчості. – Вип. 23. – С. 211–218.

Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.

Петренко І. В. Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями : посібник / І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 160 c.

Смульсон М. Л. Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі / М. Л. Смульсон // Технології розвитку інтелекту : електронний фаховий журнал Лабораторії нових інформаційних технологій навчання [Електронний ресурс]. – К., 2016. – Т. 2. – № 13. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/18.

Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / за ред. М. Т. Дригус. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с.

Третяк Т. М. Психологічні особливості мисленнєвої діяльності школярів / Т. М. Третяк // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – Т. XII. Психологія творчості. – Вип. 23. – С. 312–323.

Яворська-Вєтрова І. В. Динаміка образу успішного учня (ідеальне Я) у школярів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті їх особистісної ефективності / І. В. ЯворськаВєтрова // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. –

С. 601–612.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-13

Як цитувати

Мусіяка, Н. І. (2018). Розвиток творчого мислення як особистісної детермінанти навчальних досягнень молодших школярів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 205–217. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.205-217