Гуманістичний потенціал релігійної віри у протидії аутодеструктивності

Автор(и)

  • А. В. Олійник

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.218-228

Ключові слова:

аутодеструктивність, гуманістичний потенціал, доброчинність, психопрофілактика, релігія, релігійна віра, релігійний спосіб життя, суїцид.

Анотація

У статті обґрунтовано ефективність використання життєдайності релігійної доброчинності у психопрофілактиці аутодеструктивності, важливості релігійної віри у духовному житті сучасної української молоді. Орієнтація на трансцендентні гуманістичні смисли існування, автентичну доброчинність сприяє гармонізації міжособистісних взаємин індивідів, протидіє формуванню невротично-депресивних деструкцій у психіці, сприятливих щодо суїцидальних тенденцій. Проблема психопрофілактики суїцидальних тенденцій повинна розв’язуватись на рівні усього суспільства: шляхом прийняття та дотримання громадянами гуманістично-релігійних духовно-моральних цінностей, «пробудження» гуманістичної суспільної свідомості. Показано необхідність комплексного розв’язання проблеми психопрофілактики аутодеструктивності шляхом залучення до розв’язання проблеми широкої громадськості, духовенства, створення міцних гуманістичних засад навчання та виховання підростаючого покоління. Розроблено програму інформативно-просвітницького спецкурсу «Гуманістично-релігійні духовно-моральні цінності буття як чинник протидії формуванню аутодеструктивності», зорієнтовану на утвердження цінності людського життя та сакральні антисуїцидальні гуманістичні смисли існування. Запропоновано необхідність упровадження у молодіжне середовище освітніх програм, які передбачають їх релігійне навчання та виховання, орієнтацію на аутентичну доброчинність, високі гуманістичнорелігійні духовно-моральні життєдайні смисли існування, релігійний спосіб життя, що сприятиме формуванню антисуїцидального імунітету української молоді.

Посилання

Бердяев Н. О самоубийстве (психологический этюд) / Н. Бердяев. – М. : МГУ, 1992. – С. 3–23.

Грановская Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 576 с.

Гримак Л. П. Общение с собой: Начала психологии активности / Л. П. Гримак. – М. : Политиздат, 1991. – 320 с.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – Спб. : Питер, 2003. – 752 с.

Психологія релігії : [посіб.] / [В. П. Москалець]. – К. : Академвидав, 2004. – 240 с. – (Альма-матер).

Сикорский И. А. Психологическая борьба с самоубийством в юные годы / И. А. Сикорский. – К. : Тип. Кушнерева И. Н., 1913. – 44 [4] с.

Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви / Э. Фромм. – М. : Педагогика, 1990. – 157 с.

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М. : Политиздат, 1990. – С. 143–221.

Maslow A. Religions Values and Peak-Experiences / А. Maslow. – N. Y. : Wiking Press, 1971. – 123 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-06

Як цитувати

Олійник, А. В. (2018). Гуманістичний потенціал релігійної віри у протидії аутодеструктивності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 218–228. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.218-228