Особистісно–орієнтований підхід у становленні ціннісної сфери майбутнього компетентнісного фахівця

Автор(и)

  • Н. П. Панчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.252-262

Ключові слова:

цінності, ціннісні орієнтації, особистісно-орієнтований підхід, особистісні цінності, професійне самовизначення, смисл життя, активність, самоактивність.

Анотація

Проведене дослідження дало змогу проаналізувати психологічні особливості проблеми становлення й особливостей формування особистості майбутнього компетентнісного фахівця – сучасного вчителя, зокрема, як суспільні цінності перетворюються в особистісні у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості юнацького віку. Досліджено, що притаманна кожній людині ієрархія цінностей не залишається незмінною упродовж життя і на неї впливає низка чинників: життєві обставини, вік, успішність чи неуспішність у досягненні життєвих цілей, рівень усвідомлення їх значущості. Установлено, що процес розвитку особистості та її ціннісно-професійне самовизначення залежать від рівня та ступеня соціальної активності, самоактивності й продуктивності самої особистості. Ціннісні орієнтації виступають як результат саморозвитку особистості, структурування відносно зовнішньої діяльності процесу реалізації та процесу розгортання особистісних цінностей і смислів. Проаналізовано теоретико-методичні положення проблеми особистісно орієнтованого виховання, на основі яких ґрунтувалися аналіз і розробка системи способів оволодіння педагогічними цінностями. Виявлено, що в особистісно-орієнтованому підході використовуються технологічні механізми виховання, розраховані на залучення всіх компонентів структури особистості у соціальній міжособистісній взаємодії. Лише за дії особистісно-орієнтованої технології студент у змозі відчути, що він не просто перебуває, а повноцінно живе в атмосфері людяності, гуманності. Визначено, що ціннісна система, укорінюючись у структурі самосвідомості, виступає як її необхідна установка – морально значуща і відповідально активна. За умов, коли педагогічний процес загалом й оволодіння новими знаннями, цінностями зокрема, формуються як співтворчість, процеси смислотворення і життєтворення зливаються в одне ціле і стають процесом цілісного осмислення і перетворення, перебудови людиною життя.

Зроблено висновок, що процес оволодіння цінностями вчительської професії у навчально-виховному процесі є можливим за виявлення і створення таких психолого-педагогічних умов, за яких такі цінності набувають цілісного, значущого, системного характеру і справляють регуляторний вплив на самостійність особистості.

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : У 2-х кн. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : У 2-х кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Долинська Л. В. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Н. П. Максимчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 124 с.

Максимчук Н. П. Становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя : монографія / Н. П. Максимчук. – Кам’янецьПодільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-23

Як цитувати

Панчук, Н. П. (2018). Особистісно–орієнтований підхід у становленні ціннісної сфери майбутнього компетентнісного фахівця. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 252–262. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.252-262