Дружба и ее значение в жизни человека

Автор(и)

  • Беата Анна Пєхота
  • Ізабела Зайдель

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.287-301

Ключові слова:

дружба, воспитание, ребенок, образование, педагогика.

Анотація

В социально-общественной жизни, наряду с семейными, приятельскими и профессиональными отношениями и связями, очень важной  является  дружба,  которая  в  простонародье  считается  более крепкой и сильной, нежели приятельские отношения, часто дружбу сопровождают чувства тепла, сострадания, преданности, эмпатии, доброты и терпимости. Довольно часто дружба между людьми, кроме всего прочего, укрепляет их общий мир ценностей, защищает интересы и потребности. В  процессе  воспитания  важным  элементом  формирования  личности человека является готовность к принятию, развитию и поддержанию приятельских отношений, дружбы и любви, которые способствуют не только развитию эмоциональных потребностей, но и являются реакцией / ответом на нужды / потребности других людей. Кроме того, умение дружить расширяет наши связи с внешним окружением, учит уважать  потребности  другого  человека,  ответственности  за  надлежащую реализацию этих нужд. К этому важному этапу и аспекту жизни человека необходимо соответствующим образом готовить ребенка. Этому может способствовать правильная подготовка в сфере человеческой коммуникации (надлежащий словарный запас, ресурс понятий, вербализация чувств, межличностное общение, считающееся правилом хорошего воспитания, умение поддержать разговор, вести переговоры, выступать посредником), воспитание в духе толерантности, нравственности, этики, соблюдения законов и правил социально-общественного сосуществования. Это, несомненно, те принципы и устои, которые влияют на дружбу между людьми.

Посилання

Albisetti V. Być przyjacielem czy mieć przyjaciela? Sposób na poznanie siebie samego i innych / V. Albisetti. – Kielce : Wydawnictwo «Jedność», 1999.

Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich / M. Argyle. – Warszawa : PWN, 2001.

Arystoteles. Etyka Nikomachejska. Księga VIII 1156a-b / Arystoteles ; w przekładzie D. Gromskiej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. – Poznań – Warszawa : Pallottinum, 1990.

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. – https://sjp. pwn.pl/sjp/przyjazn;2512094.html [wyświetlono 27.02.2018].

Jankowski K. Przyjaźń na wszelki wypadek / K. Jankowski // Charaktery. – № 2/2002.

Niebrzydowski L. Psychologia stosunków interpersonalnych. T. 2 / L. Niebrzydowski. – Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.

Olejniczak P. Przychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn / P. Olejniczak, J. Iskra. – Warszawa : Difin, 2016.

Pazgan J. Przyjaźń w refleksji filozoficznej / J. Pazgan // Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. – Rok II 2003. – № 1.

Platon. Lizys: o przyjaźni / Platon ; w przekładzie J. Sowy. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Reale G. Historia filozofii starożytnej. Tom II / G. Reale. – Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Shapiro L. E. Jak wychowywać dzieci z wysokim EQ. Przewodnik dla rodziców / L. E. Shapiro. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.

Szarota P. Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich / P. Szarota // Psychologia Społeczna. – 1/2014.

Szczepańska M. Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży / M. Szczepańska, E. Gaweł-Luty. – Kraków : Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2009.

Szutta N. Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych / N. Szutta // Roczniki Filozoficzne. – Tom LVIII. – № 2/2010.

Wartość i dynamika przyjaźni według Arystotelesa. – https:// portal.tezeusz.pl/2004/11/30/wartosc-i-dynamika-przyjazniwedlug-arystotelesa/ [wyświetlono 27.02.2018].

Zięba B. Kompetencje wychowawcy drogą do sukcesu w procesie opiekuńczo-wychowawczym (w:) Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej / B. Zięba // Konteksty polskosłowacko-czeskie / U. Gruca-Miąsik, A. Tokarova, E. Lukac (red.). – Rzeszów, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-05

Як цитувати

Пєхота, Б. А., & Зайдель, І. (2018). Дружба и ее значение в жизни человека. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 287–301. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.287-301