Тривожність у предикторній структурі фрустраційних станів школярів різних вікових груп

Автор(и)

  • С. А. Прахова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.302-312

Ключові слова:

фрустраційні стани, предикторна структура, детермінанти, молодші школярі, підлітки, юнаки.

Анотація

Статтю присвячено аналізу предикторної структури появи фрустраційних станів у школярів і значущості у цій структурі феномену тривожності, яка у роботі розглядається як потенційна детермінанта фрустраційних станів. Зазначено, що на сьогоднішній день ця проблема має виражений соціальний контекст, що  яскраво  проявляється  в  межах  окремих  соціальних  груп,  зокрема учнів  шкіл,  які  є  найвразливішими  до  негативного  впливу  постійних змін, що відбуваються в різних суспільних установах та інстанціях. Представлено  результати  експериментального  дослідження  рівня тривожності та її взаємозв’язку з фрустраційними реакціями учнів різних вікових груп (молодші школярі, підлітки, юнаки). На основі кількісно-якісного аналізу змісту шкал тесту шкільної тривожності констатовано  якісне  різноманіття  переживання  тривожних  станів  і  страхів учнями різних вікових груп. Проаналізовано відмінності у ступенях вираження тривожності в учнів із різними профілями фрустраційного реагування. Установлено, що показники рівня тривожності у групі учнів із переважанням неконструктивних реакцій на фрустраційні ситуації є в рази вищими, ніж в учнів із переважанням конструктивних форм фрустраційного реагування. Представлено аналіз кореляційних зв’язків між шкалами фрустрації  та  тривожності,  який  показав  наявність  додатних  кореляцій  між найбільш неконструктивним поєднанням фрустраційних реакцій учнів (екстрапунітивно-самозахисними)  та  такими  шкалами  тесту  тривожності,  як  переживання  соціального  стресу,  загальна  шкільна  тривожність, страх ситуації перевірки знань і страх самовираження. Проаналізовано розподіл даних відповідно до факторного аналізу навантажень у профілях учнів різних вікових груп (молодші школярі, підлітки, юнаки).

Посилання

Астапов В. М. Тревожность у детей / Валерий Михайлович Астапов. – Москва : ПЕРСЭ, 2008. – 160 с.

Зайцев Ю. А. Тревожность в подростковом и раннем юношеском возрасте / Ю. А. Зайцев, А. А. Хван. – Кемерово : Кузбасская государственная педагогическая академия, 2006. – 112 с.

Кузнецова О. В. Типы реакций на фрустрирующие ситуации при разном уровне личностной тревожности / О. В. Кузнецова // Вестник Костромского государственного университета им. H. A. Некрасова. – 2007. – № 2. – С. 114–118.

Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Николай Дмитриевич Левитов. – Москва : Просвещение, 1964. – 360 с.

Носенко Е. Л. Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання : монографія / Е. Л. Носов, Р. О. Труляєв. – К. : Освіта України, 2014. – 192 с.

Прахова С. А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації / С. А. Прахова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – 2015. – Т. 11. – С. 207–216.

Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 304 с.

Прохоров А. О. Смысловая регуляция психических состояний / А. О. Прохоров // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30. – № 2. – С. 5–17.

Ткаченко О. А. Наукове розуміння особистісного досвіду в контексті функціонування та розвитку особистості / О. А. Ткаченко // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. – 2013. – № 3. – С. 15–21.

Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психологопедагогічного супроводу : монографія / Н. М. Токарева, А. В. Шамне, Н. М. Макаренко. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «ІНТЕРСЕРВІС», 2014. – 312 с.

Шамне А. В. Теорія та практика психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці : [монографія] / А. В. Шамне. – Київ : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2015. – 488 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-17

Як цитувати

Прахова, С. А. (2018). Тривожність у предикторній структурі фрустраційних станів школярів різних вікових груп. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 302–312. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.302-312