Етапи формування мотивації політичного лідерства

Автор(и)

  • Н. Л. Руда

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.313-322

Ключові слова:

політичне лідерство, мотивація політичного лідерства, динаміка мотивації, етапи мотивації, становлення мотивації, формування мотивації, розвиток мотивації, мотиваційні новоутворення.

Анотація

У статті здійснено спробу комплексного аналізу динаміки мотивації політичного лідерства. Розглянуто трансформацію специфіки мотиваційної сфери політичного актора впродовж трьох етапів формування його мотивації. Визначено, що на першому етапі – етапі виникнення мотивації політичного лідерства – мотиваційна сфера політика характеризується домінуванням мотиву досягнення успіху, мотивів влади та контролю, кратичних мотивів і мотиву афіліації. Мотиваційне новоутворення цього етапу можна позначити як «первинну» мотивацію політичного лідерства.  Розкрито  специфіку  другого  етапу  мотивації  політичного  лідерства – етапу її функціонування. Йому притаманні зорієнтованість особистості на себе та на стосунки з оточуючими, мотив отримання схвалення, мотив уникнення невдачі й утилітарний мотив. Мотиваційним новоутворенням цього етапу визначено політичну конформність – комплекс сталих,  сформованих,  стабільних  мотивів  і  поведінкових  реакцій,  що забезпечують щоденну роботу політичного актора в політичній системі. Представлено аналіз третього етапу мотивації політичного лідерства – етапу її розвитку – який характеризується надситуативною активністю, переважанням прагнення розв’язання стратегічних задач, ухваленням нонконформних політичних рішень заради високої мети, збільшенням переживання власної відповідальності, домінуванням спрямованості на завдання. Зауважено, що окреслені етапи можуть наставати як у зазначеній послідовності, так і можуть існувати відносно незалежно один від одного. Також указано, що на кожному етапі мотивації політичного лідерства відбувається певна селекція бажаючих стати політичним лідером. Констатовано, що формування і дозрівання мотивації політичного лідерства є складним багаторівневим процесом.

Посилання

Бендас Т. В. Психология лидерства : учеб. пособие / Татьяна Владимировна Бендас. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.

Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Герман Германович Дилигенский. – М. : Наука, 1994. – 304 с.

Косопкин А. С. Психологические особенности лоббирования в парламентской деятельности : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.12 «Политическая психология» / Александр Сергеевич Косопкин. – М. : РАГСППРФ, 1997. – 192 с.

Лісневська А. О. Психологічні чинники політичної активності молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.11 «Політична психологія» / Алла Олексіївна Лісневська ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2010. – 20 с.

Панченков Е. Ю. Динамика мотивационной сферы сотрудников правоохранительных органов : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Евгений Юрьевич Панченков ; Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения. – Хабаровск, 2005. – 20 с.

Шестопал Е. Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы восприятия / Елена Борисовна Шестопал // Полис. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

Циганенко Г. В. Чинники схильності молоді до участі в політичних організаціях / Галина Валентинівна Циганенко // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 47–57.

Хэлворсон Х. Г. Психология мотивации. Как глубинные установки влияют на наши желания и поступки / Хайди Грант Хэлворсон, Тори Хиггинс ; пер. с англ. М. Мацковской. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 272 с.

Bass B. M. From transcendent to transformational leadership: Learning to share the vision / B. M. Bass // Organizational Dynamics. – 1990. – Vol. 18 (3). – P. 19–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-23

Як цитувати

Руда, Н. Л. (2018). Етапи формування мотивації політичного лідерства. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 313–322. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.313-322