Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості

Автор(и)

  • Н. І. Тавровецька

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.345-359

Ключові слова:

позиція, життєва позиція, життєздійснення, локус контролю, екзистенція, екстравертний / інтровертний типи особистості, базисні переконання й установки, «Я»-образ, типологія життєвої позиції.

Анотація

Статтю  присвячено  емпіричному  аналізу видів і проявів життєвої позиції особистості. Відображено спробу звузити розуміння життєвої позиції до конкретного набору чітких вимірюваних  характеристик,  використовуючи  при  цьому  практично-інструментальний підхід. Зазначено методологічні та структурні аспекти дослідження життєвої позиції особистості, як однієї з фундаментальних категорій психології особистості, що потребують розробки адекватного психодіагностичного інструментарію. Проаналізовано основні результати апробації існуючих діагностичних методик для оцінки різних компонентів складного феномену життєвої  позиції,  виокремлено  нові  закономірності  та  конкретні  прояви, що пояснюють функціонування життєвої позиції у структурі життєвого шляху особистості. Подано  детальний  опис  діагностичних  методів,  призначених  для вимірювання життєвої позиції та споріднених з нею феноменів. На основі емпіричного дослідження встановлено різні аспекти життєвої позиції, їх структурну складову, що регулює уявлення особистості про себе та світ. Зазначено  найбільші  статистично  значущі  зв’язки  між  такими показниками, як життєстійкість, екзистенції, показник щастя, локус контролю  та  базисні  переконання.  На  основі  факторного  аналізу  виокремлено вісім типів життєвої позиції, що представляють стратегії загального життєздійснення особистості. Виявлені складові дали змогу внести уточнення до структури життєвої  позиції  та  виокремити  в  ній  найбільш  значущі  компоненти,  що впливають на поведінкову регуляцію та визначають побудову життєвого сценарію людини.

Посилання

Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 271 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Коржова Е. Ю. Психология жизненных ориентаций человека / Елена Юрьевна Коржова. – СПб. : Изд-во РХГА, 2006. – 384 с.

Кривцова С. В. Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле и К. Орглер / С. В. Кривцова, А. Лэнгле, К. Орглер // Экзистенциальный анализ. Бюллетень. – 2009. – № 1. – С. 141– 170.

Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости. Методическое руководство / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. – М. : Смысл, 2006. – 63 с.

Осин Е. Н. Опросник субъективного отчуждения / Е. Н. Осин. – М. : Смысл, 2010. – 75 с.

Падун М. А. Методика исследования базисных убеждений личности / М. А. Падун, А. В. Котельникова. – М. : Лаборатория психологии и психотерапии посттравматического стресса ИПРАН, 2007. – 23 с.

Janoff-Bulman R. Psychometric review of world assumptions scale / R. Janoff-Bulman // Measurement of Stress, Trauma and Adaptation / edit. by B. H. Stamm. – Lutherville, MD : Sidran Press, 1996. – P. 440–442.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-19

Як цитувати

Тавровецька, Н. І. (2018). Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 345–359. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.345-359