Модель психологічної готовності керівників оперативно–розшукових підрозділів до управління організаційними змінами

Автор(и)

  • О. С. Туз

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.371-382

Ключові слова:

психологічна готовність, організаційні зміни, модель, когнітивний компонент, мотиваційний компонент, діяльнісний компонент, особистісний компонент, регулятивний компонент.

Анотація

На основі теоретичного аналізу наукової літератури автором розроблено й обґрунтовано модель психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами в оперативно-розшукових органах. Обґрунтовано висновок про те, що психологічна готовність є довготривалим психічним станом, і проаналізовано його особливості. Показано,  що  основу  моделі  становлять  когнітивний,  мотиваційний, діяльнісний, особистісний і регулятивний компоненти. До складу когнітивного  компонента  включено  систему  знань  про  організаційно-управлінську діяльність у поєднанні з поінформованістю про зміст змін, що передбачаються в організації. Мотиваційний компонент містить мотивацію до ефективної реалізації управлінських завдань з організаційних змін,  яка  ґрунтується  на  уявленнях про можливість задоволення професійних, кар’єрних, особистісних потреб у разі їх успішного проведення.  Діяльнісний  компонент  передбачає  оволодіння  новими  професійними знаннями в галузі управління організацією, що змінюється. Особистісний компонент розглянуто як сукупність індивідуально-психологічних особистісних якостей, що визначають спроможність керівника здійснювати управління змінами. Регулятивний компонент проаналізовано як рефлексію на власне ставлення до організаційних змін, процесу та результатів власної діяльності.

Посилання

Москальов М. В. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : дис. ... канд. психол. наук / М. В. Москальов. – К., 2009. – 280 с.

Король А. С. Модель психологічної готовності керівників до управління організаційними змінами у Державній прикордонній службі України [Електронний ресурс] / А. С. Король // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 5. – Режим доступу :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_37.

Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.

Томчук М. І. Психологічна готовність особистості до правоохоронної діяльності : монографія / М. І. Томчук. – Хмельницький : НВП «Еврика», 2003. – 197 с.

Формування творчої особистості в процесі навчання: теорія, практика, досвід: монографічний посіб. / Л. В. Кондрашова, З. В. Друзь, Н. І. Білоконна, З. М. Мірошник. – Кривий Ріг –

Київ, 2009. – 559 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 567 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-06

Як цитувати

Туз, О. С. (2018). Модель психологічної готовності керівників оперативно–розшукових підрозділів до управління організаційними змінами. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 371–382. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.371-382