Дослідження міжособистісної взаємодії учнів молодшого підліткового віку за допомогою методу соціометрії

Автор(и)

  • Є. Г. Хоменко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.383-395

Ключові слова:

міжособистісна взаємодія, взаємодія, підлітковий вік, інтимно-особистісне спілкування, соціометричне дослідження, соціометричний критерій, соціометричні статуси, індекс ізольованості, рівень благополуччя, коефіцієнт взаємності, коефіцієнт задоволеності стосунками.

Анотація

Представлено результати емпіричного дослідження, яке проводилось упродовж 2010–2015 років і було спрямоване на дослідження особливостей взаємодії  між  учнями  підліткового  віку.  Спираючись  на  праці  видатних психологів,  визначено  поняття  взаємодії та міжособистісної  взаємодії між учнями молодшого підліткового віку. Зважаючи  на  особливості  підліткового  віку,  а  саме  провідну  діяльність і соціальну ситуацію розвитку підлітків, показано важливість взаємодії між однокласниками для гармонійного і цілісного розвитку особистості. Запропоновано досліджувати міжособистісну взаємодію між однокласниками за допомогою соціометричного дослідження, при цьому детально  описано  особливості  проведення  соціометричного  дослідження в  шкільній  групі.  У  якості  соціометричних  критеріїв  узято  діловий  – тобто навчальна взаємодія та емоційний – тобто дружні стосунки між однокласниками. Дослідження взаємодії між учнями середньої школи передбачає  виявлення  їх  соціометричних  статусів,  а  також  як  показники  порівняння  запропоновано  використовувати  такі  соціометричні критерії: рівень благополуччя групи, коефіцієнт взаємності, коефіцієнт задоволеності стосунками у групі, індекс ізольованості. Проаналізовано доцільність проведення соціометричного дослідження упродовж певного періоду часу задля спостереження динаміки у взаємодії. Виявлено,  що  взаємодія  між  однокласниками  перебуває  на  низькому рівні впродовж усіх років дослідження, проте існують певні відмінності  між  соціометричними  критеріями.  Проаналізовано  отримані результати як кількісно, так і якісно. Відповідно, описано можливі причини такої взаємодії. Запропоновано певні рекомендації класним керівникам для поліпшення взаємодії між учнями.

Посилання

Василенко І. А. Агресивність та особливості соціометричного статусу підлітків / І. А. Василенко // Наука і освіта. – № 7. – 2013. – С. 131–134.

Коломинский Я. Л. Психология личных взаимоотношений в детском коллективе / Я. Л. Коломинский. – Минск : МГУ, 1969. – 146 с.

Морено Я. Л. Социометрия : Экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Л. Морено ; пер. с англ. А. Боковикова ; науч. ред. Р. Золотовицкий. – М. : Академ. проект, 2001. – 383 с.

Сергеєва Н. В. Особливості взаємодії молодших підлітків у малих групах школярів / Н. В. Сергеєва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Збірник наукових праць. – Вип. 14, кн. І. – С. 469–477.

Сєдих К. В. Чинники психологічної взаємодії в системі сім’я – школа / К. В. Сєдих // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 7. – Вип. 4. – К., 2005. – С. 187–194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-10

Як цитувати

Хоменко, Є. Г. (2018). Дослідження міжособистісної взаємодії учнів молодшого підліткового віку за допомогою методу соціометрії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 383–395. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.383-395