Диференційований підхід у навчанні дітей із різним типом функціональної асиметрії

Автор(и)

  • Л. М. Чеканська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.413-422

Ключові слова:

функціональна асиметрія, учбова діяльність, навчання, психофізіологічні особливості, диференційований підхід, мотив, пізнавальні процеси, психічні функції.

Анотація

Представлено результати дослідження, обумовлені необхідністю розробки стратегії диференційованого підходу щодо розвитку дітей з урахуванням їх віку, статі, індивідуальних особливостей. Зазначено, що у звичній масовій школі легко вчитися дітям із низькою функціональною асиметрією півкуль (рівнопівкульним), тобто тим, які під час вивчення знакових систем здатні використовувати не тільки лівопівкульні, але й правопівкульні стратегії. Проаналізовано  психофізіологічні  особливості  хлопчиків  і  дівчаток із різним типом функціональної асиметрії в учбовій діяльності. Показано, що на індивідуальному рівні спостерігаються чіткі психологічні статеві відмінності, які з віком мають тенденцію до зростання. До них відносять,  наприклад,  меншу  швидкість  реакції  на  світлові  й  звукові стимули в хлопчиків, більший об’єм поля зору в дівчаток. Чіткі відмінності  психологічних  характеристик  у  хлопчиків  і  дівчаток  отримано за чотирма групами властивостей: дівчатка переважають хлопчиків за вербальними здібностями, у хлопчиків краще, ніж у дівчаток, розвинуто просторові здібності, хлопчики мають кращі математичні здібності, хлопчики агресивніші, ніж дівчатка. Доведено, що для забезпечення гармонізації роботи психічних процесів необхідна диференційована система підбору методик навчання та розвитку відповідно до психофізіологічного профілю дитини, індивідуальних темпів дозрівання її нервової системи тощо.

Посилання

Безруких М. М. Леворукий ребенок в школе и дома / Марьяна Михайловна Безруких. – Екатеринбург : У–Фактория, 2004. – 300 с.

Семенович А. В. Эти невероятные левши : практическое пособие для психологов и родителей / Анна Владимировна Семенович. – М. : Генезис, 2005. – 250 с.

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / Алла Леонидовна Сиротюк. – М. : ТЦ «Сфера», 2003. – 288 с.

Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження / [В. В. Клименко, С. І. Болтівець, І. В. Грибенко та ін.] ; за заг. ред. В. В. Клименка. – К. : Главник, 2005. – 224 с.

Хомская Е. Д. Нейропсихология / Евгения Давыдовна Хомская. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

Чеканська Л. М. Проблеми навчання та виховання ліворуких дітей / Л. М. Чеканська // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 35. – С. 460–469.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-17

Як цитувати

Чеканська, Л. М. (2018). Диференційований підхід у навчанні дітей із різним типом функціональної асиметрії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 413–422. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.413-422