Викривлення стратегій харчової поведінки як адаптаційно-компенсаторний процес тілесності та специфічне новоутворення

Автор(и)

  • В. І. Шебанова
  • Ewa Łodygowska

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.423-442

Ключові слова:

проблемна харчова поведінка, викривлення стратегій харчової поведінки у спектрі «переїдання – обмеження в їжі», адаптаційно-компенсаторний процес, тілесність, специфічне новоутворення.

Анотація

У статті проаналізовано феномен адаптації як цілісне, інтегральне утворення та показано, що викривлення стратегій харчової поведінки є адаптаційно-компенсаторним процесом тілесності та специфічним новоутворення тілесності. Розглянуто виникнення та розвиток проблемної харчової поведінки у спектрі «переїдання – обмеження в їжі» як проблему порушення психічної та фізичної адаптації, тобто як проблему формування різноманітних форм харчових дезадаптозів. Презентовано, що розвиток психосоматичного  синдрому  харчової  поведінки  здійснюється  відповідно до  універсальних,  загальних  закономірностей  перебігу  пристосувального процесу та є реалізацією адаптаційно-компенсаторних і регуляторних феноменів тілесності. Обґрунтовано, що оскільки континуум проблемної харчової поведінки вміщує у собі субклінічні та клінічні вияви дезадаптованої харчової поведінки з відповідною «продуктивною» (позитивною)  та  «непродуктивною»  (негативною)  симптоматикою  тілесності, то проблема харчових дезадаптозів вимагає якісно нового підходу допомоги, із залученням досі не задіяних повною мірою психологічних, медичних,  культурологічних,  соціальних,  педагогічних,  духовних  заходів як компонентів єдиного комплексу.

Посилання

Анцыферова Л. И. Мудрость и её проявления в разные периоды жизни человека / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 3. – С. 17–24.

Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. О. Балл // Соціальна психологія. – 2005. – № 1. – С. 1–12.

Грабар І. Г. Мікрорезонансні технології та секрети довголіття (Жити до 140 – доступно кожному!) / І. Г. Грабар. – Житомир ; К. : Євенок О. О., 2012. – 147 с.

Дука Ю. М. Патогенетичне обґрунтування діагностики, лікувальної тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з надмірною масою тіла : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / Ю. М. Дука. – К. : Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 2016. – 40 с.

Золотарьова Т. В. Дефект як дисипативна система [Електронний ресурс] / Т. В. Золотарьова. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-12050.html.

Коцюбинский А. П. Холистический диагностический подход в психиатрии. Сообщение 1 / А. П. Коцюбинский, Н. С. Шейнина, Б. Г. Бутома, Ю. В. Мельникова, А. Н. Еричев, Р. Г. Саврасов // Социальная и клиническая психиатрия. – 2013. – Т. 23. – № 4. – С. 45–50.

Лазуренко С. І. Адаптація та адаптаційні можливості людини / С. І. Лазуренко, С. В. Білошицький, А. М. Семенов // Психологічно-педагогічні аспекти розвитку й формування

особистості людей з інвалідністю. – 2013. – С. 194–207.

Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. – М. : Смысл, 2003. – 488 с.

Мэй Р. Смысл трeвоги / [пер. с англ. М. И. Завалова, А.Ю. Сибуриной] / Ролло Мэй. – М. : Класс, 2001. – 384 с. (Серия «Библиотека психологии и психотерапии»).

Соловьева С. Л. Ресурсы личности [Электронный ресурс] / С. Л. Соловьева // Медицинская психология в России. – 2010. – № 2. – Режим доступа : http:// medpsy.ru.

Сонник Г. Т. Психіатрія / Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. – К. : Здоров’я, 2006. – 431 с.

Тиллих П. Мужество быть [Электронный ресурс] / Пауль Тиллих ; [пер. с нем. Т. И. Вевюрко] // Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. – Режим доступа : http://www.psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm.

Тонконогий И. М. Клиническая нейропсихология / И. М. Тонконогий, А. Пуанте. – СПб. : Питер, 2007. – 528 с. (Серия «Мастера психологии»).

Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. – К. : Марич, 2009. – 76 с. (Серія «Бібліотечка соціального працівника»).

Фролькис В. В. Регулирование, приспособление и старение / В. В. Фролькис. – Л. : Наука, 1970. – 432 с.

Фромм Э. Искусство быть / Эрих Фромм ; [пер. с англ. А. Александрова]. – М. : АСТ, 2013. – 352 с. (Серия «Новая философия»).

Харченко В. Є. Проблема визначення змісту поняття «адаптація» в психологічній науці [Електронний ресурс] / В. Є. Харченко. – Режим доступу : http://www.readera.org/

article/problema-vyeznachennja-zmistu-ponjattja-adaptatsiav-psyekholohichniy-nautsi-10151597.html.

Чабан О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2009. – № 3 (23). – С. 13–21.

Шебанова В. І. Розлади харчової поведінки як функціонування адаптаційно-компенсаторних механізмів тілесності / В. І. Шебанова // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Фенікс, 2013. – Т. XII. Психологія творчості. – Вип. 18. – С. 292–299.

Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі «норма – патологія» : монографія / В. І. Шебанова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 612 с.

Шебанова В. І. Психологія харчової поведінки : дис. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 / В. І. Шебанова. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-20

Як цитувати

Шебанова, В. І., & Łodygowska, E. (2018). Викривлення стратегій харчової поведінки як адаптаційно-компенсаторний процес тілесності та специфічне новоутворення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 423–442. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.423-442