Перспективна рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності учнів

Автор(и)

  • І. В. Яворська-Вєтрова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.462-473

Ключові слова:

особистість, особистісний розвиток, рефлексія, перспективна рефлексія, особистісна самоефективність, самосвідомість, мікроаналіз, макроаналіз.

Анотація

У статті висвітлено проблему рефлексії як одного з психологічних механізмів становлення особистісної ефективності школяра. Показано, що особистісна рефлексія розглядається  механізмом  «проекту  зміни  особистісних  характеристик», оскільки такий проект, базуючись на аналізі власних дій і вчинків, дає змогу  людині  «планувати  можливі  варіанти  майбутніх  особистісних змін і визначати для себе значущі ціннісно-смислові життєві орієнтири». Предметом аналізу рефлексії як механізму становлення особистісної ефективності учнів виступив такий її вид за «часовим» принципом, як  перспективна.  Виокремлено  п’ять  рівнів  перспективної  рефлексії: низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній, високий – у групах  учнів  третіх-шостих  класів,  розподілених  за  експертною  оцінкою  вчителів  на  високо-,  середньо-  та  низькоефективних.  Здійснено мікро- та макроаналіз із метою з’ясування тенденцій становлення пер-спективної рефлексії як на певному етапі навчання, так і в межах кожного рівня особистісної ефективності впродовж певного періоду навчання школярів у початковій і основній школі. Доведено, що становлення перспективної рефлексії в учнів 3–6-х класів іде в напрямку зменшення відсотка школярів із середнім рівнем цього виду рефлексії від групи низькоефективних до високоефективних у всіх класах і збільшення кількості учнів, які показали вищий за середній і високий рівні, в усіх групах  за  ефективністю.  Зроблено  висновок  про  те,  що  становлення перспективної рефлексії в учнів 3–6-х класів усіх груп за ефективністю відбувається «хвилеподібно». Стабільно конструктивно розвиваючись у початковій школі, уміння аналізувати і планувати майбутню діяльність у період переходу до основної школи проходить етап певної деструкції, знову інтенсифікуючись у шестикласників. У високоефективних учнів цього віку функціонування аналізу і прогнозування своєї поведінки та її наслідків набуває рис чіткої орієнтації на майбутнє.

Посилання

Гуцол С. Ю. Особистісний проект як сюжет можливої історії / С. Ю. Гуцол // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Ч. 2. – С. 103–106.

Заїка Є. В. Рефлексивність особистості як предмет психологічного пізнання / Є. В. Заїка, О. І. Зимовін // Психологія і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 90–97.

Карпов А. В. Закономерности организации метакогнитивных и метарегулятивных процессов в структуре рефлексии / А. В. Карпов // Человек, субъект, личность в современной психологии : Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. Том 2 / отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 169–173.

Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 с.

Слободчиков В. И. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте / В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 25–36.

Слободчиков В. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности [Электронный ресурс] / Виктор Иванович Слободчиков, Евгений Иванович Исаев. – М., 2013. –

Режим доступа : profilib/com/102943.

Смульсон М. Л. Доросла людина у віртуальному освітньому просторі / М. Л. Смульсон // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 107–112.

Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / за ред. М. Т. Дригус. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 154 с.

Швалб Ю. М. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования) / Юрий Михайлович Швалб. – К., 2003. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-24

Як цитувати

Яворська-Вєтрова, І. В. (2018). Перспективна рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності учнів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (41), 462–473. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-41.462-473