Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя

Автор(и)

  • О. Ю. Василега
  • І. В. Сидоренко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.57-66

Ключові слова:

освіта, педагог, компетентнісний підхід, компетентність, професійна компетентність, комунікативна компетентність, спілкування, психофізіологія, темперамент.

Анотація

Обґрунтовано необхідність розвитку особистісної і професійної компетентностей педагога в системі вищої та післядипломної освіти в умовах освітньої реформи. Визначено поняття «професійна компетентність педагога». Проаналізовано основні підходи до визначення змісту і структури комунікативної компетентності вчителя як інтегральної якості його особистості та важливої складової особистісно-професійної компетентності. Дано визначення поняття «комунікативна компетентність вчителя». Охарактеризовано структуру комунікативної компетентності вчителя, визначено основні її складові. Витлумачено поняття «темперамент» як категорію наукового дослідження загальної психології та психофізіології. Представлено результати досліджень І. П. Павлова щодо проблеми типу нервової системи як фізіологічної основи темпераменту; визначено основні властивості темпераменту як стійкої сукупності індивідуальних психофізіологічних особливостей особистості. Подано розгорнуту класифікацію чотирьох типів темпераменту (холеричного, сангвінічного, флегматичного, меланхолійного) з урахуванням їх основних властивостей у контексті дослідження проблеми комунікативної компетентності вчителя. Проаналізовано особливості взаємозв’язку темпераменту з явищем комунікативної компетентності вчителя як важливої складової його особистісно-професійної компетентності. Викладено перспективи подальших досліджень проблеми взаємозв’язку та взаємозалежності індивідуальних психофізіологічних властивостей особистості з явищем комунікативної компетентності вчителя.

Посилання

Варій М. Й. Загальна психологія : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій. – [3-тє вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

Кипиченко Н. С. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема / Н. С. Кипиченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум // Криворізький національний університет. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ

«КНУ». – 2012. – № 36. – С. 274–279.

Кокун О. М. Психофізіологія : навч. посіб. / О. М. Кокун. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

Кошонько Г. А. Комунікативна компетентність майбутніх педагогів у системі вищої освіти / Г. А. Кошонько // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 75–78.

Максимова О. О. Комунікативна компетентність вчителя початкової школи / О. О. Максимова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Вид-во Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – № 5 (136). – С. 59–63.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-27

Як цитувати

Василега, О. Ю., & Сидоренко, І. В. (2017). Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 57–66. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.57-66