Мисленнєві стратегії як механізм розв’язування нестандартних клінічних задач

Автор(и)

  • І. Т. Кишакевич

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.110-122

Ключові слова:

творче медичне мислення, мисленнєва тенденція, мисленнєва стратегія аналогізування, мисленнєва стратегія комбінування, мисленнєва стратегія реконструювання.

Анотація

Представлено результати вивчення психологічної сутності мисленнєвих прийомів розв’язування нестандартних клінічних задач лікарями. За результатами аналізу досліджень медичного мислення констатовано його творчий характер та означено підхід до його вивчення шляхом аналізу мисленнєвих дій під час розв’язування нестандартних клінічних задач. Автором виділено три складові процеси творчого медичного мислення: процес розуміння, процес прогнозування, апробаційний процес та проаналізовано пошукові дії впродовж таких складових. Означено підхід до вивчення творчого мислення лікаря шляхом аналізу переважаючих мисленнєвих дій під час розв’язування нестандартних лікарських задач. Установлено, що дії за аналогією, всупереч аналогії та комбінаторні дії зустрічаються в кожному складовому процесі творчого медичного мислення, та проведено аналіз їх змісту в процесі розуміння медичної проблеми, у процесі прогнозування проекту вирішення проблеми та апробації знайденого розв’язку подолання медичної проблеми. Констатовано, що у деяких випадках мисленнєві дії за аналогією, чи комбінаторні дії, чи реконструюючі дії набувають стану переважаючих мисленнєвих тенденцій і призводять до результативності одного або декількох складових пошукового процесу. Доведено, що у випадку, коли тенденція до аналогізування, комбінування чи реконструювання переважає впродовж усіх складових процесів (процес розуміння, процес прогнозування, апробаційний процес) і суб’єкт отримує суб’єктивну впевненість у правильності своїх дій, така тенденція перетворюються у мисленнєву стратегію аналогізування, комбінування чи реконструювання.

Посилання

Абаев Ю. К. Логика врачебного мышления / Ю. К. Абаєв // Мед. новости. – 2007. – № 5. – С. 16–22.

Андронов В. П. Психологические основы формирования профессионального мышления врача / В. П. Андронов. – Саранск : Изд-во Мордовского ГУ, 1991. – 82 с.

Аношкин Н. К. Психолого-педагогические основы формирования рефлексивного клинического мышления : дис. д-ра психол. наук : 19.00.07 / Н. К. Аношкин. – Пермь, 2001. – 358 c.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности [Текст] / В. А. Моляко. – М. : Машиностроение, 1983. – 136 с.

Наумов Л. Б. Легко ли стать врачом / Л. Б. Наумов. – Ташкент : Медицина, 1983. – 464 с.

Панчак О. В. Психологія розуміння творчих стоматологічних задач лікарями / О. В. Панчак // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 6, ч. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 151–159.

Попов Н. В. Философия и методология научного медицинского познания / Н. В. Попов. – К., 1998. – 172 с.

Халперн Д. Психология критического мышления [Текст] / Д. Халперн. – Санкт-Петербург, 2000. – 503 с.

Чазов Е. И. Опыт философско-методологического анализа врачебной диагностики / Е. И. Чазов, Г. И. Царегородцев, Е. А. Кротков // Вопр. философии. – 1986. – № 9. – С. 65–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-12

Як цитувати

Кишакевич, І. Т. (2017). Мисленнєві стратегії як механізм розв’язування нестандартних клінічних задач. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 110–122. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.110-122