Особливості використання копінг-стратегій іноземними студентами

Автор(и)

  • А. А. Ковальчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.123-132

Ключові слова:

адаптація, адаптивність, копінг-стратегії, адаптивні стратегії, адаптований іноземний студент, дезадаптований іноземний студент, життєстійкість, критерії адаптивності іноземного студента.

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей використання копінг-стратегій іноземними студентами. Установлено, що іноземні студенти з різним ступенем адаптованості відрізняються за використанням поведінкових копінг-стратегій та схильні надавати перевагу різним способам копінг-поведінки. Визначено, що «адаптовані» іноземні студенти віддають перевагу ситуаційно-орієнтованим (сфокусованим на проблемі) копінгам – дієвим стратегіям, спрямованим на активне подолання проблемних ситуацій (планування вирішення проблем, конфронтація), на позитивне переосмислення проблеми та сприймання її як стимулу для розвитку (позитивна переоцінка), на залучення соціальних ресурсів, пошук емоційної та дієвої підтримки (пошук соціальної підтримки). «Дезадаптовані» іноземні студенти послуговуються переважно емоційно-орієнтованими (сфокусованими на емоціях) копінгами – спрямованими на регуляцію емоційного стану шляхом визнання своєї відповідальності й самозвинувачення (прийняття відповідальності), ухиляння, заперечення проблеми, фантазування, невиправданих очікувань, відволікання (втеча-уникання), суб’єктивного зниження значущості проблеми та ступеня емоційного залучення у неї (дистанціювання). При співвіднесенні характеру копінг-поведінки іноземних студентів із рівнем їх адаптованості встановлено, що надання переваги ситуаційно-орієнтованим дієвим копінгам (плануванню вирішення проблем, пошуку соціальної підтримки, позитивній переоцінці, конфронтації) сприяє адаптації до нових умов життєдіяльності, а використання емоційно-орієнтованих копінгів (прийняття відповідальності, втечі-уникання, дистанціювання) пов’язано з підвищеним ризиком порушень психосоціальної адаптації. Емпірично визначено когнітивні «життєстійкі» стратегії – включеність, контроль, прийняття ризику, які сприяють високому рівню адаптивності особистості іноземного студента до умов іншого соціокультурного середовища. Визначено адаптивність як комплексну властивість особистості іноземного студента, що забезпечується використанням у якості адаптивних стратегій таких життєвих переконань: включеність у життя, контроль над подіями, прийняття ризику.

Посилання

Берри Дж. Кросс-культурная психология. Исследования и применение / Дж. Берри, А. Пуртинга. – Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 560 с.

Витковская М. И. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на примере РУДН) / М. И. Витковская, И. В. Троцук // Вестник РУДН. Серия «Социология». – 2004. – № 6–7. – С. 267–283.

Ковальчук А. А. Основні підходи до вивчення феномену «адаптивність» / А. А. Ковальчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. – Вип. 8. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – С. 76–83.

Ковальчук А. А. Критерії оцінки адаптованості особистості до інокультурного середовища / А. А. Ковальчук // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 листопада 2016 р., м. Київ / за заг. ред. О. Власової, Я. Невідомої,

Н. Дембицької. – К. : Вид-во «Віваріо», 2016. – С. 57–59.

Косталес Завгородняя А. И. Факторы адаптированности иностранных студентов / А. И. Косталес Завгородняя // Личность в межкультурном пространстве : материалы VII Международной научно-практической конференции, 15–16 ноября 2012 г. – Москва : РУДН, 2012. – Том I. – С. 263–268.

Лепшокова З. Х. Взаимосвязь стратегий адаптации мигрантов с их психологическим благополучием : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Зарина Хизировна Лепшокова. – Москва, 2011. – 21 с.

Мельничук М. Г. Психосоціальна адаптація іноземних студентів в освітньому просторі : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Марина Геннадіївна Мельничук. – Харків, 2016. – 248 с.

Смолина Т. Л. Адаптация к инокультурной среде: анализ родственных понятий / Т. Л. Смолина // Психология человека: интегративный подход : сб-к ст. – СПб. : Изд-во АНО «ИПП», 2007. – С. 162–167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

Ковальчук, А. А. (2017). Особливості використання копінг-стратегій іноземними студентами. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 123–132. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.123-132