Про психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя

Автор(и)

  • И. Ф. Манилов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.146-156

Ключові слова:

психотерапія, сугестія, адаптація, психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя, мультимодальна сугестивна психотерапія, психотерапевтична конфронтаційна сугестія, невротичні та соматоформні розлади.

Анотація

Дано визначення поняттю «психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя». Відзначено семантичну умовність, динамічний характер та поліформність проявів цього феномену. Емпірично доведено необхідність використання ідеї психотерапевтичного персонально ідеального стилю життя при комплексній сугестивній психотерапії невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів. Виокремлено деякі особливості психотерапевтичного персонально ідеального стилю життя. Ці особливості можуть слугувати маркерами успішності психотерапевтичного процесу. Показано, що важливою ознакою виходу на психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя є підвищення рівня адаптивності мислення. З’ясовано, що цю властивість можна розвинути шляхом навіювання клієнту базових світоглядних ідей-принципів безперервної мінливості, взаємозв’язку, відносності, необоротності, самоорганізації, динамічної рівноваги, які складають основу методу психотерапевтичної конфронтаційної сугестії. Навіювання базових ідей-принципів дає змогу вдосконалити та прискорити процес верифікації особистісно значущих умовиводів. Установлено, що до особливостей психотерапевтичного персонально ідеального стилю життя необхідно віднести адекватність та збалансованість емоційних реакцій. Показано, що на поведінковому рівні психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя проявляється індивідуально комфортним рівнем соціальної активності клієнта при збереженні повноцінного контакту з реальністю. Констатовано, що ідея необхідності пошуку психотерапевтичного персонально ідеального стилю життя є основоположною в системі мультимодальної сугестивної психотерапії.

Посилання

Александров А. А. Психотерапия : учеб. пособ. / А. А. Александров. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с.

Бурно М. Е. Клиническая психотерапия / М. Е. Бурно. – М. : Академический проект ; Деловая книга, 2006. – 800 с.

Манілов І. Ф. Психотерапевтична подорож наодинці: базові положення / І. Ф. Манілов // Актуальні проблеми психології. Т. ІІІ: Консультативна психологія та психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Логос, 2014. – Вип. 10. – С. 184–196.

Манилов И. Ф. Развитие адаптивного мышления с помощью конфронтационной суггестии [Електронний ресурс] / И. Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1 (12). – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/17.

Манилов И. Ф. Суггестивная коррекция дисфункционального мышления: мультимодальный подход [Електронний ресурс] / И. Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 3 (14). – Режим доступу : http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/19.

Манилов И. Ф. О методах мультимодальной суггестивной психотерапии / И. Ф. Манилов // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 38. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2017. – С. 281–292.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Манилов, И. Ф. (2017). Про психотерапевтичний персонально ідеальний стиль життя. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 146–156. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.146-156